Vissa lärare vid Arbis i Helsingfors har inte fått lön när nytt system krånglar

För liten lön, dubbel lön, fel semester. Felen som drabbat stadens anställda har varit många. På Arbis har lärare som är visstidsanställda tvingats vänta på sina löner.

Det har varit svårt att skriva nya kontrakt och betala ut löner till en del lärare på Arbis.
Sofia Holmlund
31.05.2022 05:01 UPPDATERAD 31.05.2022 14:18
En del visstidsanställda lärare på Arbis har inte fått sina löner utbetalade. Och det har varit svårt att skriva nya arbetsavtal för viss tid eller att förlänga de existerande avtalen.
Allt hänger ihop med Helsingfors nya löneutbetalningsprogram Sarastia som lider av stora problem.
– Om lönen inte kommer är det ett allvarligt problem, säger Tiina Illman, fackförbundet JHL:s huvudförtroendeman på stadens fostrans- och utbildningssektor.
Nu är det kö när en mängd avtal väntar på att bli införda i systemet.
– Vår avdelning har hjälpt till med den manuella dataöverföringen i och med de svårigheter som uppdagats, säger Kristian Roos, som är chef för sakkunnig- och kontorstjänster på den svenska servicehelheten på fostrans- och utbildningssektorn.
Stadens sektorer använder olika program och enligt honom har man inte beaktat det här i tillräckligt hög grad i Sarastias it-struktur.
– Det borde ha kodats så att systemet på riktigt är kompatibelt med befintliga databaser och system.
Uppgifter som ekonomiförvaltningstjänsten tidigare skötte har nu delvis ramlat på sekreterare och chefer under övergångstiden.
– Övergångsskedet är alltid svårt, men så här svårt borde det inte få vara, säger Roos.

Närmar sig med stormsteg

Det är inte bara Arbis lärare som drabbats av att programmet Sarastia har hicka. Problemen gäller alla anställda på staden, även till exempel inom småbarnspedagogiken och bland skolgångsbiträdena på den finska sidan.
Det är olika fel som uppstått, antingen har ingen lön betalats ut alls, eller så saknas en stor eller alternativt en liten del av lönen.
I andra fall har anställda fått dubbel lön eller så är det fel antal semesterdagar i programmet.
Tiina Illman undrar hur det påverkar semesterpenningarna.
– På ekonomiförvaltningen försäkrar de att de löser problemen. Samtidigt närmar sig semestrarna med stormsteg och man måste kunna anhålla om semester, säger hon.
I de svenska daghemmen, grundskolorna och gymnasierna har de största problemen med löneutbetalningarna för visstidsanställda nu lösts, menar Kristian Roos. Det har även funnits några enstaka problemfall bland löneutbetalningarna också för fastanställda inom sektorn.

Får de jobb som utlovats

Kristian Roos konstaterar att förändringen kommit mycket snabbt.
– Att ta ett stort system i bruk skulle fordra att man tar med dem som berörs i utvecklandet. Då skulle man ha uppdagat det här med kontrakten. Skolvärlden och den fria bildningen har delvis annorlunda behov än andra avdelningar av staden, bland annat finns det betydligt fler visstidskontrakt här.

Över en halv miljon euro

År 2020 bestämde Helsingfors stad sig för att skaffa ett nytt system för personal- och löneadministration, Sarastia365 HR.
Bakom systemet finns företaget Sarastia, som ägs av många olika städer och kommuner, bland annat Åbo och Tavastehus.
Helsingfors äger 0,04 procent av Sarastia.
Det var meningen att Sarastia365 HR skulle börja användas i början av januari i år, men lanseringen flyttades, vilket gav upphov till extra kostnader.
Fram till slutet av maj har staden betalat 554 104 euro för den del av Sarastia-projektet som är klar.
I början av april godkände stadens kanslichef en anskaffning på 600 000 euro för att vidareutveckla systemet.
Den summan får användas under 2022.
Moa Thors, rektor för Arbis, menar att det är ett missförstånd att visstidskontrakt inte kan förnyas eller att nya inte kan skrivas in i systemet.
– De nya kontrakten skrivs under först i augusti.

Hur är det med dem som blivit lovade jobb, får de dem?

– Absolut. De får de jobb som har utlovats. Det här är frågan om tekniska problem som måste åtgärdas.
Thors berättar att man på Arbis inte kan åtgärda lönetrasslet, utan där hänvisar man till  ekonomiförvaltningen.
– Det är verkligen ledsamt då det handlar om människors löner.
Det har hållits krismöten på högsta nivå inom sektorn för fostran och utbildning på grund av bekymren.
– Man vill ju försäkra sig om att alla ska få sin lön och att det är rätt lön. Det har varit lite turbulent. Det viktiga är att få problemen rättade så snabbt som möjligt, säger Kristian Roos.

Mycket ledsen

Drygt 2 000 personer, eller cirka 5 procent av de anställda vid Helsingfors stad har fått sin lön utbetald fel, eller inte alls. Siffran gäller sedan början av april, när Sarastia började användas.
"Vi började korrigera felen i lönerna direkt vi fick veta om dem, och arbetet fortsätter tills allt är åtgärdat", skriver Päivi Turpeinen, som är biträdande vd för ekonomiförvaltningstjänsten, i ett mejl.
Hon fortsätter:
"Läget är under inga omständigheter godtagbart. Helsingfors stad är mycket ledsen över felen i löneutbetalningen och den orimliga inverkan som felen haft på den enskilda individens vardag."
Vad beträffar fel i semestrarna uppger Turpeinen att informationen uppdateras som bäst.
"Man kan ansöka om semester även om informationen skulle vara felaktig. Vårt mål är att betala ut rätt semesterpenning och att göra det i tid åt alla."
För att avhjälpa problemen rekryterar staden nu fler personer till löneräkningen.
"Om lönen saknas helt och hållet försöker vi betala in den på kontot inom två vardagar efter att man kontaktat kundtjänsten för löneräkningen."
När Helsingfors stad år 2020 bestämde sig för att skaffa Sarastia motiverade tjänstemännen det med att man behöver ett mer modernt system.
Med den nya systemanskaffningen säkerställs också Helsingfors stads löneräknings kontinuitet, funktionssäkerhet och kvalitet, stod det att läsa i pressmeddelandet från det året.
Men bara ett år innan, 2019, upplevde Sibbo kommun problem med löneräkningen i samma system. Då betalades tiotals löner ut fel vid varje lönerunda, skriver Östnyland.

ANDRA LÄSER