Coronaviruset har kapacitet att mutera många gånger till

Nya, överraskande virusvarianter försvårar kampen mot coronaepidemin. Laboratorietester visar att fler mutationer kan vara på väg. En av nyckelfrågorna är hur bra vaccinerna biter på de nya varianterna, säger forskaren Tuomas Aivelo.

Ju bättre smittläget är när befolkningen vaccineras, desto mindre är risken för att nya mutationer får snabb spridning.

Virus muterar hela tiden. Det ligger i deras natur. Ändå kom det som en överraskning för en stor del av forskarvärlden att coronaviruset skulle utveckla varianter som är upp till 50 procent mer smittsamma än den tidigare virusstammen.

ANDRA LÄSER