Osäker omgivning präglar Viking Lines resultat

Viking Line redovisar en omsättning som steg kraftigt under årets sex första månade jämfört med i fjol. Resultatet är ändå betydligt sämre och framtidsutsikterna osäkra.

Viking Lines Amorella har efter rapportperiodens slut sålts.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
26.08.2022 10:17
Att Viking Line redovisar ett resultat som för perioden januari–juni i år är betydligt sämre än i fjol beror främst på att fjolårets första halva innehöll försäljningsvinster. Ser man enbart till årets andra kvartal var resultatet enligt rederiets vd Jan Hanses betydligt bättre än i fjol och till och med bättre än år 2019 före pandemin.
Det geopolitiska läget är osäkert och det har påverkat bunkerpriserna, skriver Hanses i Viking Lines börsmeddelande. Däremot har det tills vidare inte påverkat passagerarsiffrorna i någon högre grad.
Rederiets nybygge Viking Glory inledde sin reguljära trafik på rutten Åbo–Mariehamn–Stockholm den första mars. Trafiken med Glory har medverkat till det förbättrade resultatet under årets andra kvartal.
"Trots det svaga resultatet för kvartal ett har den väsentliga förbättringen under kvartal två gjort att halvårsresultatet sammantaget får anses tillfredsställande givet de omvärldsfaktorer som samverkat under perioden samt givet den ojämna resultatbildningen under ett normalt verksamhetsår", säger Hanses i börsmeddelandet.
Viking Line rapporterar att likviditeten just nu är god. 

Resultat

Viking Line januari-juni 2022
Omsättning: 199,8 miljoner euro (71,5 miljoner 2021)
Rörelseresultat: 8 miljoner euro (4,5 miljoner)
Resultat efter skatt: 9,8 miljoner euro (2,7 miljoner)

ANDRA LÄSER