Kvinnor kan nu sätta nya standarder med återupplivad ingenjörskonst

03.03.2022 19:15
Kan du föreställa dig en värld utan ingenjörer? Det kan kanske vara en svårare sak än vad man vid första åtanke föreställer sig och många har kanske inte reflekterat över i vilken utsträckning vi faktiskt förlitar oss på teknik för att vår värld ska fungera. Om du kan tänka dig vilken maskin eller process som helst som gör livet enklare och bekvämare för mänskligheten, tänker du troligtvis på ingenjörskonst.
Alla framsteg har dock inte kommit utan kostnader eller bieffekter. Som ett indirekt resultat av flertalet stora ingenjörsframsteg har vår värld nämligen försatts i en global hållbarhetskris. Ingenjörerna har varit med och skapat klimatkrisen som vi befinner oss i och det är, utom tvekan, även ingenjörerna som måste gå i bräschen för att ta fram lösningar som ska åtgärda problemen.
Alla inkrementella ingenjörstekniska framsteg som gjorts genom historien har bidragit till utvecklingen av våra samhällen under årtusenden. Från och med den industriella revolutionen och framåt har utvecklingen skett i en allt snabbare takt. Just den industriella revolutionen är faktiskt värd att nämna i sammanhanget för sedan 1800-talet har ingenjörerna banat väg för det moderna samhället genom diverse uppfinningar som möjliggjort det ena framsteget efter det andra.
Det är dock parallellt med denna utveckling som vi också har åstadkommit den globala uppvärmningen och krisen som vi står inför i dag. Just denna ”uppfinning” är det dock knappast någon i världshistorien som direkt vill ta åt sig äran för. Vi behöver nya, bättre och framför allt mera hållbara ingenjörslösningar för att katastrofen inte skall fullbordas.
I dag firas den internationella ingenjörsdagen och temat för dagen är lämpligtvis just hållbar utveckling. Vart är då ingenjörskonsten på väg? Finns det något som begränsar innovationen eller kreativiteten? Inte egentligen, utöver etiken då möjligtvis. Sätten för hur man inte bara uppfinner nya lösningar utan också utnyttjar gamla med nya tillämpningar skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde och en cirkulär ekonomi kan förverkligas genom användning av cykliska materialflöden, förnybara energikällor och nivåbaserade energiflöden. Med cirkulär ekonomi främjar vi en hållbar livsstil genom att begränsa genomflödena till en hållbar nivå och utnyttja ekosystemens kretslopp i ekonomiska kretslopp och på så sätt respektera den hastighet med vilken ett ekosystem förnyas.
Cirkulär ekonomi skall dock inte ses som något separat eller som ett tillägg utan mera specifikt som något som man måste integrera i all verksamhet och som ligger som tanke- och värdegrund för varje enskild aktivitet. Detta för att skapa förutsättningar för att ha den kunskap som krävs för att ständigt kunna implementera och anpassa ett sådant analytiskt och kritiskt tänkande som möjliggör hållbara lösningar till ett lömskt problem.
Jobb finns alltså, många arbetstillfällen till och med. Teknologiindustrin uppskattar ett rekryteringsbehov i Finland på upp till 80 000 nya ingenjörer under de kommande tio åren. Var ska man hitta så många nya ingenjörer? En självklar sak är att försöka locka fler kvinnor till ingenjörsbranschen för de är en klart underrepresenterad grupp. Statistiskt sett vet vi nämligen att färre än var tionde ingenjörsstuderande i dag är kvinna och samtidigt vet vi också att de är mycket duktiga ingenjörer.
Kvinnor, i synnerhet, skulle nu ha möjlighet att sätta vissa nya standarder med återupplivad ingenjörskonst, och därför skulle jag gärna uppmuntra fler kvinnor att utforska teknik och vetenskap och att engagera sig i framtidens hållbara värld. En annan grupp med stor potential är sådana som redan är ute i arbetslivet men som vill skola om sig mot en ingenjörsexamen. För dessa kommer Yrkeshögskolan Novia till hösten att försöka erbjuda helt nya möjligheter till att flexibelt studera vid sidan om arbete och vardagsliv.

Kristian Blomqvist,

prefekt, Institutionen för teknik och sjöfart, Yrkeshögskolan Novia

ANDRA LÄSER