Kaleva: Ahtisaari tror att Turkiet får svårt att bli EU-medlem

President Martti Ahtisaari tror att det kommer att ta lång tid innan Turkiet kan bli medlem i EU om utvecklingen i landet fortsätter som nu, skriver Kaleva.

Martti Ahtisaari.
Ahtisaari säger att situationen just nu inte alls ser bra ut och att Turkiet kommer att få jobba hårt för att kunna bli medlem i EU.
Ahtisaari leder en expertkommission som följer med Turkiets arbete för att bli medlem i EU. Gruppen förbereder som bästa en grundlig utredning av situationen inom Turkiet och EU.
I intervjun säger Ahtisaari också bland annat att FN, EU och också de nordiska länderna kunde ha gjort mer för att medla fred i Syrien och att Finlands politik för återförening av flyktingfamiljer borde vara liberalare på grund av flyktingkrisen.
Ahtisaari anser att fler flyktingar än hittills borde beviljas asyl eller så borde man åtminstone gå igenom situationerna mycket noga innan asylansökningarna avslås.
ANDRA LÄSER