Borgå hårdare drabbat än Mörskom? – Ny rapport kastar ljus över hur de nyländska kommunerna påverkas ekonomiskt av epidemin

De nyländska lönerna är tillbaka på normalnivå, men trenden är långsammare än i resten av landet. Detta framkommer i en färsk sammanställning av statistik, som ska hjälpa kommunerna att hålla sig à jour.

Forskningsgruppen har tagit fram färsk statistik om bland annat arbetslöshet och löner, i ett samlande format som tidigare inte har funnits.
I takt med att coronaepidemin har framskridit har det blivit tydligt att alla kommuner inte har en uppfattning om hur det ligger till med kommuninvånarnas personliga ekonomi.
ANDRA LÄSER