Petra Theman känner stor iver inför sitt nya jobb som stadsdirektör i Raseborg – vill börja så snart som möjligt

Omröstningen i stadsfullmäktige blev jämn då Petra Theman i måndags valdes till ny stadsdirektör i Raseborg. Det ska inte vara något hinder för att arbeta tillsammans för staden – Petra Theman kommer jobba för att övertyga även resten av fullmäktige.

Raseborgs nyvalda stadsdirektör Petra Theman är uppvuxen i Lojo, men firade barndomens somrar i Bromarv – det är trygga, varma minnen för henne.
– Just så här ska en demokratisk process fungera. Och jag är väldigt glad över att processen har varit öppen. Jag har på känn att jag fick röster från alla partier, det känns bra med ett brett politiskt stöd, säger Petra Theman, Raseborgs nyvalda stadsdirektör.
ANDRA LÄSER