Efter häftig kritik: Finland erbjuder Sverige släckningshjälp

Efter att ha tvekat i flera veckor går Finland till sist in för att hjälpa Sverige med släckningen av de skogsbränder som har härjat i landet i juli.

SPT/Mikael Sjövall
26.07.2018 13:34 UPPDATERAD 26.07.2018 20:25
– Vi har erbjudit de svenska myndigheterna en brandsläckningsenhet, men har än så länge inte fått något svar, säger räddningsöverinspektör Raimo Ruuska på Inrikesministeriet.
Finland har erbjudit att skicka omkring 35 brandmän och ett dussintal fordon till Sverige. Enligt Inrikesministeriets uppgifter tar det omkring 24 timmar att skicka i väg enheten om Sverige bekräftar att de tar emot hjälpen.
Brandmännen liksom brand-, tank- och terrängbilarna ska frigöras från räddningsverken i Lappland, Savolax och Uleåborg där det för tillfället finns kapacitet som kan frigöras för utländska behov.
Inrikesministeriet har varit föremål för mycket hård kritik på grund av sin ovilja att hjälpa Sverige med släckningsarbetet. Sverige har tidigare fått hjälp från Danmark, Norge, Polen, Litauen, Tyskland, Frankrike och Italien som har skickat materiel och personal som ger sitt stöd i det slitsamma släckningsarbetet.
"Vi kan inte äventyra vår egen säkerhet på grund av de bränder som gisslar Sverige." – Rami Ruuska, överinspektör på Inrikesministeriet

Är det den hårda kritiken som ligger bakom ert beslut?

– Det är inte kritiken som ligger bakom beslutet. Vi har fört diskussioner om det här en längre tid och vägt Sveriges behov mot vår egen kapacitet att erbjuda hjälp. Vi har ju haft omfattande bränder här hemma (i Egentliga Finland och i Lappland red.anm.) som har slukat resurser, säger Ruuska.

Sverige har bett att få hjälp med helikoptrar som kunde delta i släckningsarbetet. Varför kan Finland inte erbjuda sådan hjälp?

– Ifall Gränsbevakningsväsendet skickade helikoptrar till Sverige så skulle det tära på de timresurser som har reserverats för våra piloter.

Är inte det en administrativ fråga som kan justeras vid behov?

– Helikoptrarna behövs också hemma i Finland bland annat för utryckningar till sjöss. Vi kan inte äventyra vår egen säkerhet på grund av de bränder som gisslar Sverige. Det är Gränsbevakningsväsendets egen sak att avgöra ifall de vill skicka helikoptrar till Sverige eller inte.

Kan det hända att Finland skickar fler enheter till Sverige i tillägg till den enhet som nu står i beredskap att åka?

– Det kan mycket väl hända att så sker. Enheten behöver ju avbytare som kan avlösa dem. Allt beror på vilka behov räddningsverken har hemma och hurudan kapacitet vi har att erbjuda hjälp.

ANDRA LÄSER