Lärkanrektor: Vi har motiverade studerande – men vill inte jämföra med andra

Gymnasiet Lärkan klarade sig bäst vad gäller studentexamensresultat i Svenskfinland i år, och kom på plats 18 bland alla gymnasier i landet. Rektor Magnus Westerlund vill ändå fira precis varje student som lyckats ta studenten under pandemiåret.– Det har inte varit lätt alla gånger, säger han.

Rektor Magnus Westerlund på Gymnasiet Lärkan är stolt över resultatet och glad för skolans samtliga studenter.
– Resultatet är mycket jämnt och vi har en jämn fördelning av goda vitsord. Jag är otroligt glad över var och en av våra 111 studenter som har lyckats ta studenten under detta exceptionella år, för det har inte varit lätt alla gånger med distansundervisning och undantagsförhållanden, säger Magnus Westerlund.
Lärkan tar årligen in 135 nya studerande, av vilka 111 nu får ta på sig den vita mössan i början av juni och därmed avsluta gymnasiet. Att drygt 20 studerande inte tog studenten i vår beror enligt Westerlund främst på att de varit utomlands på studentutbyte i ett år eller annars valt att avlägga gymnasiet på flera år.
– Man kan inte bara stirra sig blind på statistiken. Att Lärkan nu har de bästa poängen bland gymnasier i Svenskfinland beror på många faktorer, bland annat med vilket medeltal de studerande kommit in på gymnasiet. Lärkan har överlag motiverade studerande som tycker om att gå i skola och som vill klara sig bra i studentexamen – då är det lätt att få goda resultat, påpekar rektorn.
Han vill inte lyfta upp någon enskild orsak till det goda resultatet, utan nämner skolans långsiktiga arbete med att stärka varje enskild elevs starka sidor. Populära ämnen bland Lärkanstuderande har i år varit lång matematik, samhällslära, fysik, kemi och biologi.
– Vi har en tradition här i Lärkan av att skolan brukar ha mycket goda resultat i studentskrivningarna. Själv brukar jag inte jämföra oss med andra skolor, utan med hur våra studerande nu klarat sig jämfört med under tidigare år. I år har väldigt många studerande i Lärkan skrivit väldigt bra i många ämnen. Det är hemligheten bakom vårt extra goda resultat i år, säger Westerlund.

Fördel i finskan

De finlandssvenska skolorna har enligt Magnus Westerlund en liten fördel jämfört med de finska gymnasierna i landet, nämligen ämnet finska.
– Många av de svenska studenterna är tvåspråkiga och de klarar sig ofta väldigt bra i provet i finska, medan många studerande i finska gymnasier får kämpa med svenskan.
Lärkan kommer inte att uppmärksamma placeringen som det bästa gymnasiet i Svenskfinland på något speciellt sätt. Men fira ska man – fira att 111 unga människor har tagit studenten under pågående pandemi.
– Jag är otroligt glad för många av våra studenter, att de alla har klarat sig så bra och avlagt studentexamen under rådande omständigheter. Pandemin förstörde tidtabellen för många, de tvingades med kort varsel tänka om. Under vårens skrivningar var reglerna ovanligt strikta, man vågade knappast hosta en gång under proven av rädsla för att bli utkastad ur salen. Så i vår har vi orsak att fira precis alla studenter i hela landet som har tagit studenten! säger Magnus Westerlund.
ANDRA LÄSER