Kyrkan måste tillåta elektroniska möten

Hur kommer kyrkan att hantera den negativa publicitet som uppstår om kyrkan inte arbetar för att skydda sina anställda och förtroendevalda från pandemin?

Coronapandemin har förorsakat en hel del förändringar i hur samhället fungerar. Befolkningen har uppmanats att ta i beaktande sina medmänniskor och minimera riskerna för att pandemin sprider sig i samhället. Under rådande undantagstillstånd bör kyrkan även ta sitt ansvar och skrida till åtgärder som skyddar såväl de anställda som de förtroendevalda inom kyrkan. Kyrkofullmäktigemöten får inte bli en smittohärd under några som helst omständigheter. Detta skadar inte bara de som är anställda av kyrkan, de förtroendevalda och anhöriga till ovannämnda grupper. Det skadar även samhället i sin helhet.

Vi vädjar att kyrkostyrelsen med omedelbar verkan skrider till åtgärder som resulterar i ett undantagsförfarande när det gäller alla kyrkliga möten. Elektroniska möten bör tillåtas under rådande undantagstillstånd. Detta för att skydda människoliv och hela samhället från coronapandemin.

Vi kan inte vänta på att en ny kyrkolag träder i kraft, då detta sker eventuellt först 2022. Det måste finnas juridiskt hållbara lösningar på detta dilemma. Antingen i samarbete med riksdag och regering, eller genom ett särbeslut från kyrkomötet. Ett kyrkomöte som bör sammankallas utan dröjsmål.

Hur kommer kyrkan att hantera den negativa publicitet som uppstår om kyrkan inte arbetar för att skydda sina anställda och förtroendevalda från pandemin? Risken finns även att fullmäktigemöten, kyrkorådsmöten och församlingsrådsmöten inte blir beslutförda, då ledamöter med all rätt värnar om sin och sina närmastes hälsa framför deltagande i möten där smittorisken är överhängande.

Våra förtroendevalda har fått sitt mandat av församlingsmedlemmarna. De ska kunna delta i kyrkans demokratiska beslutsprocesser utan att behöva välja mellan hälsa och respekt för valresultatet.

Nu bör kyrkan visa sin handlingskraft och visa att föråldrade strukturer inte får leda till onödigt mänskligt lidande och i värsta fall till att människor mister livet.

Jan-Erik Eklöf,

medlem, stiftsfullmäktige i Borgå stift, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, vice ordförande, Vanda svenska församlingsråd,

Tiina Kujala,

medlem, gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, församlingsrådet, Esbo svenska församling

ANDRA LÄSER