President Niinistö hade nästan 60 000 euro i beskattningsbara inkomster

President Sauli Niinistö hade cirka 58 000 euro i beskattningsbara inkomster i fjol. Av det var cirka 56 000 kapitalinkomster och 2 400 euro förvärvsinkomster.

Niinistös totala inkomster syns inte i skattestatistiken eftersom presidentens arvode och bostadsförmån är skattefria. För övriga inkomster beskattas presidenten normalt.
Presidentens arvode var 160 000 euro om året tills arvodet på president Niinistös initiativ sänktes i april 2013 till den nivå som gällde 2006, det vill säga 126 000 euro.
De tidigare presidenterna får presidentpension som är 96 000 euro om året. Också presidentens pension och familjepension är skattefria.
Av presidenterna hade Mauno Koivisto de största beskattningsbara inkomsterna i fjol. Han hade förvärvsinkomster på 194 000 euro samt några hundra euro i kapitalinkomster. President Tarja Halonens sammanlagda inkomster var 109 000 euro, av vilka cirka 98 000 euro var kapitalinkomster. Martti Ahtisaaris inkomster var cirka 98 000 euro. Av det var några tusen kapitalinkomster.
ANDRA LÄSER