Målsättningen är att kunden själv väljer betalningssätt

Det väsentliga är att också sedlar och mynt bör accepteras som betalningsmedel i tjänster som är viktiga med tanke på människornas vardag.

Pekka Pinomaa (HBL Debatt 6.9) lyfter i sin insändare fram en viktig fråga om varför kontanter som lagliga betalningsmedel inte längre duger som betalning överallt. Finlands Bank har fäst uppmärksamhet vid detta och med sina egna riktlinjer tagit ställning till medborgarnas möjligheter att använda kontanter.
Det väsentliga är att också sedlar och mynt bör accepteras som betalningsmedel i tjänster som är viktiga med tanke på människornas vardag. I Finland råder avtalsfrihet, vilket innebär att handlare kan vägra att ta emot kontant betalning. Om kontanter inte godkänns som betalningssätt ska tjänsteleverantören tydligt informera kunden om saken före kundens köpbeslut.
Till användningen av kontanter hör väsentligen hur medborgarna och företagen kan ta ut och sätta in kontanter. Tillgången till kontanter har blivit mångsidigare i och med att kontanter kan tas ut vid kassan i många butiker. När det gäller möjligheterna att ta ut och sätta in kontanter måste man också i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid tillgången till tillräckliga och skäligt prissatta kontanttjänster. Målsättningen måste vara att varje medborgare ska kunna välja det betalningssätt som passar personen bäst. I sista hand bör gränsen mellan lagligt betalningsmedel och avtalsfrihet definieras i lag.

Heli Snellman,

byråchef, Finlands Bank

ANDRA LÄSER