Den fiktiva gränsen mellan människa och djur i fokus på Ham

Konstnärsduon Gustafsson&Haapoja problematiserar hur musei- och utställningsformatet reproducerar en kolonialistisk ideologi och en världsordning av och för den vita, heterosexuella mannen. Tyvärr når budskapet inte alltid hela vägen fram, skriver HBL:s recensent.

Konstnärsduon Gustafsson&Haapojas Museum of Becoming reflekterar över gränserna mellan begreppen människa och djur för att söka nya sätt att ta sig an begreppet människa. Utställningens teman är en inledning till Helsingforsbiennalen, som äger rum nästa sommar.
Enligt en holistisk världssyn har allting i universum sin bestämda plats och funktion, det ena existerar i växelverkan med det andra och helheten är större än delarna den görs upp av. Oavsett ens filosofiska läggning kan det tyckas tacksamt att det är just duon Gustafsson&Haapojas Museum of Becoming som visas då Helsingfors Konstmuseum öppnar igen efter vårens pandemipaus. Utställningen består av tre helheter – en installation, en samling och ett videoverk – som tillsammans skapar ett större ramverk av empatiska frågor om vad det innebär att vara mänsklig och vem som har rätten att vara det.
ANDRA LÄSER