Emma Kari och Mari Pantsar ska hjälpa näringslivet att bli  miljöhållbart

Bara klimatmål räcker inte. Emma Kari och Mari Pantsar ska lotsa näringslivet så att det hejdar förlusterna av naturens mångfald och öppnar för en naturpositiv framtid.

Tidigare miljöministern Emma Kari och tidigare Sitradirektören Mari Pantsar har grundat ett företag för att hjälpa näringslivet att stoppa förlusterna av biologisk mångfald. 
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
23.03.2023 09:56
På senare år har utarmningen av naturens mångfald börjat uppfattas som en lika stor kris som klimatförändringarna. Samhällena och ekonomin är beroende av både ett stabilt klimat och levande och mångfaldig natur.
Men där Finland är på god väg att minska sina klimatstörande utsläpp fortsätter vi att utarma naturens mångfald.
– Om det tog näringslivet femton år att inse att företagen måste bli klimathållbara behöver de på fem år förstå att de också måste hejda naturförlusterna och jobba för en naturpositiv värld.

ANDRA LÄSER