Tumma inte på dagisbarnets rättigheter

"Faktum är att personalbristen inte är ett problem som kan lösas i en handvändning."

29.12.2019 14:12 UPPDATERAD 29.12.2019 18:57
Det skriande behovet av personal inom småbarnspedagogiken i Helsingfors har under det senaste året uppmärksammats i medier och även flitigt diskuterats i insändare (bl.a. HBL Debatt 14.12 och 20.12).
Det är beklagligt att personalbristen blivit så akut att barn med svenska som modersmål erbjudits daghemsplats på finska. Samtidigt kan vi tyvärr konstatera att bristen på behörig personal inte kommer som en överraskning för alla som erbjuder småbarnspedagogiska tjänster inom huvudstadsregionen.
Barnavårdsföreningen upprätthåller sex svenskspråkiga daghem i Helsingfors, med drygt 250 platser. Våra daghem sysselsätter omkring 50 personer och utmaningen med att rekrytera behörig personal har pågått under flera års tid. Utmaningarna är inget unikt för en enskild serviceproducent, utan något som påverkar oss alla i regionen.
Att komma fram med olika lösningar är viktigt. Samtidigt måste vi då beslut fattas komma ihåg att lyfta fram barnets behov och rättigheter. Barn på daghem behöver och har rätt till trygga vuxna med stark och mångprofessionell sakkunskap. Lärare, socionomer och barnskötare inom småbarnspedagogik har alla en viktig roll för att främja barnets välbefinnande och utveckling.
Det värdefulla jobb vår personal gör är grunden för en kvalitativ verksamhet. Vi får inte förbise personalens behov eller möjligheter att påverka i frågor som berör deras arbete. En hållbar personalpolitik är en förutsättning för goda rekryteringar och en välmående personal, vilket i förlängningen ökar trivseln på daghemmen.
Vi tar situationen på största allvar och jobbar aktivt för att bygga hållbara strukturer för att såväl barn som personal ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Att frågan fått mycket synlighet under det senaste året är ett tecken på att utmaningarna har tagits på allvar på flera nivåer i samhället. Faktum är att personalbristen inte är ett problem som kan lösas i en handvändning.

Cecilia Jaakkola

Chef för småbarnspedagogik

Pia Sundell

Verksamhetsledare

Barnavårdsföreningen i Finland rf

ANDRA LÄSER