Byråkratin försvårar integrationen

Unga vuxna som kommer till Finland utan ID-handlingar behöver hjälp för att hitta arbete eller studieplats. Finlands flyktinghjälp och dess projekt Kurvi jobbar för att underlätta integrationsprocessen.

Torbjörn Sandell från Befolkningsregistercentralen, forskaren Marja Alastalo, Hanna Piipponen från Polisstyrelsen och Terhi Martins från Arbets- och näringsministeriet är överens om att myndigheterna måste minska på byråkratin för att underlätta integrationen.
Målgruppen är ungdomar i åldersgruppen 18 till 25 år som har hamnat utanför studie- och arbetslivet. De kommer från krisområden och har ofta fått dålig utbildning i hemlandet. Dessutom har de ofta svaga kontaktnät eller så har de kommit ensamma till Finland.
– Ett stort problem just nu är när de sällan har någon typ av identitetsbevis. Utan pass, personnummer, skolbetyg eller referenser blir det svårt att få ett jobb, bostad eller studieplats i Finland, säger Kurvis projektledare Harri Nieminen.
Kurvi samarbetar med myndigheterna för att underlätta olika processer som är viktiga för att flyktingar och immigranter ska känna sig välkomna i Finland. Projektet finansieras av Penningautomatsföreningen (RAY).
Flera av myndigheternas nättjänster är endast utformade för finländare.
– Ett exempel är e-blanketter där det endast finns finska eller svenska språkalternativ och sedan en kort rad för andra språk. En flykting kan då kanske fyra andra språk som hen måste skriva på den korta raden, säger Iina Helldan som är engagerad i Kurviprojektet.
Många av de som kommer till Finland just nu kommer från ställen där samhället förstörts av årslånga konflikter. Därför förstår de inte det finländska samhällssystemet, som dessutom i nuläget inte är flexibelt och mycket byråkratiskt, enligt Nieminen.
– Myndigheterna måste förenkla olika processer och förbättra sättet att informera och hjälpa immigranter, säger han.
På Finlands flyktinghjälps seminarium på tisdagen var myndigheter och forskare överens om att det behövs bättre information och fler språk på myndigheternas hemsidor, och att byråkratin blir tung för migranterna.
– Ingen vet riktigt hur man ska behandla flyktingar i olika myndighetsprocesser. Mycket måste förändras, säger Helldan.
ANDRA LÄSER