Suppleant eller inte? – Juristen reder ut ansvaret i aktiebolag

Som styrelsemedlem måste man se till att ha en helhetsbild av bolagets affärsverksamhet. Det gäller också om man sitter på en post som suppleant. Det betonar advokat Mats Welin i sitt svar på en läsarfråga och avslöjar samtidigt den säkerhetsventil som finns att ta till.

Om ett aktiebolag saknar vd är det styrelsen som har helhetsansvaret för bolagets verksamhet, skriver advokaten Mats Welin.
28.01.2023 11:48 UPPDATERAD 28.01.2023 16:13
FRÅGA: Jag sitter som styrelsesuppleant i min mors aktiebolag, som tyvärr haft några dåliga år sedan pandemin. Jag har inte full inblick i affärsverksamheten, men oroar mig litet för mitt styrelseansvar. Har jag orsak att oroa mig?
Undrande
SVAR:
I ett aktiebolag sköter och ansvarar verkställande direktören för den löpande verksamheten och styrelsen för det övriga. Om bolaget saknar vd är det styrelsen som har helhetsansvaret för bolagets verksamhet.

ANDRA LÄSER