Ministern: Övertramp sker oberoende av biståndsform

Regeringen har redan skärpt kraven på Finnfund, men inga direktiv kan utesluta alla risker för missbruk av biståndspengar, säger utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Utvecklingsminister Kai Mykkänen förhåller sig restriktivt till placeringsfonder som instrument för utvecklingsbistånd men vill inte slopa dem kategoriskt.
Utrikesministeriet får årligen kännedom om omkring 30 misstänkta fall av missbruk av biståndspengar.
– Sådant händer tyvärr då man opererar i sköra och ofta korrumperade stater. Det sker såväl inom det bilaterala statliga utvecklingssamarbetet som inom det arbete folkrörelserna gör och inom de placeringar som den privata sektorn står för, säger utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml) till HBL.
Med anledning av Finnwatch-rapporten om Finnfunds samarbete med Dasos Capital och misstänkt aggressiv skatteplanering säger Mykkänen att det är lika viktigt att reagera varje gång misstänkt missbruk kommer fram, oberoende av biståndsformen.
– Men om vi införde en preventiv nolltolerans skulle vi inte kunna jobba med något annat partnerland än Sverige.
Beträffande kritiken mot placeringar som en form av utvecklingspolitiskt samarbete säger Mykkänen att den formen skulle ha slopats för länge sedan om det hade garanterat att allt missbruk upphör. Så enkelt är det inte. Därför föredrar han direkt projektfinansiering och ställer sig restriktivt, men ändå inte kategoriskt avvisande, till placeringsfonder.
– Vi har redan skärpt villkoren för Finnfund, och numera görs inga placeringsavtal som inte följer de åtgärder för att eliminera skattesmitning som OECD tagit fram. Förra året ingick Finnfund inga fondplaceringsavtal, året innan ett enda. Det aktuella fallet handlar om ett placeringsbeslut från 2010, säger ministern.

Hur ser du på att Finnwatchs roll som vakthund försvagades när regeringen skar i utvecklingsbudgeten och även Finnwatch drabbades?

– Finnwatch gör ett viktigt arbete. Senast i december försäkrade jag mig om att organisationen behandlas väl när projektpengar inom biståndet delades ut. Visst, organisationerna har fått mindre projektanslag, och vi vill absolut inte att Finnwatch drabbas. Det är viktigt att biståndet granskas av en extern organisation. Oberoende om det de nu rapporterat är sant eller enbart misstankar är det bra att de lyckades få ihop gräsrotsfinansiering.

ANDRA LÄSER