Många försätts i omöjlig situation

Dahlbergs uppfattning om att en reform av sjukvården måste ställa patienterna i centrum och basera sig på medicinsk forskning och god vårdpraktik får mitt reservationslösa stöd.

Det är att ta i riktigt ordentligt, då man går ut i offentligheten och i HBL kallar insändare om hälsovårdsreformen för ett försök att nedvärdera vårt demokratiska statsskick. Jag känner inte till Gitta Dahlbergs syn på en återgång till enväldig monarki, men jag vågar påstå att hon inte ger en övergång till kommunistiskt styre sitt stöd.
Trovärdigheten i Bo Holmbergs resonemang (HBL 30.3) får sig en ytterligare törn då han på det bestämdaste hävdar att Gitta Dahlberg inte vet någonting om vårdreformen. Hon torde vara en av dem som verkligen gör det.
I sitt inlägg (HBL 25.3) pekar Dahlberg på de väsentliga svagheterna i den milt sagt ”klantiga lagen om social- och hälsovårdsreformen”: besparingar i kostnaderna för de offentliga vårdtjänsterna innebär ökade utgifter för dem som redan nu tvingas välja mellan bröd och mediciner; den specialiserade sjukvårdens, jourens och förlossningarnas flytt till nätet kommer att betydligt öka ambulansförlossningarna och göra de äldres och minnessvagas vårdkontakter ännu besvärligare; socialvårdens nedskrivning kommer att försätta mången vårdbehövande inför en omöjlig situation. Dahlbergs uppfattning om att en reform av sjukvården måste ställa patienterna i centrum och basera sig på medicinsk forskning och god vårdpraktik får mitt reservationslösa stöd.
Den partipolitiskt baserade landskapsreformen och den kommersiellt baserade förstärkningen av de ekonomiska förutsättningarna för privata vårdaktörer har i sig ingenting med människornas hälsa, ohälsa och vård att skaffa.

Herbert Walther

Helsingfors

ANDRA LÄSER