Nöjd med sexlivet? Allt fler som lever i parförhållande är inte det

Ett lyckligt parförhållande och ett tillfredsställande sexliv har ett mycket starkt samband. Det framgår av befolkningsförbundet Väestöliittos familjebarometer.

En tredjedel av dem som lever i ett parförhållande upplever sitt sexliv som otillfredsställande. Vad tycker du?
Tre fjärdedelar av finländarna upplever sitt parförhållande som rätt lyckligt och sitt sexuella liv åtminstone som rätt tillfredsställande.
Enligt enkäten är kvinnor under 35 år nöjdast med sina parförhållanden. Ungefär lika nöjda var gifta män i samma ålder.
En tredjedel av dem som lever i ett parförhållande upplever sitt sexliv som otillfredsställande. Andelen missnöjda hade ökat med tio procentenheter sedan år 2007 då motsvarande enkät gjordes senast.
Drygt 2 000 finländare i åldern 18–79 år deltog i enkäten som mätte lyckligheten i parförhållanden. 87 procent av männen och 85 procent av kvinnorna som svarade på enkäten levde i ett parförhållande.
ANDRA LÄSER