Staden tänker fälla många träd trots domstolsförbudet – anser att de inte omfattas

Miljöföreningarna trodde att de hade stoppat trädfällningen i Hesperiaparken. Men Helsingfors stad tolkar ett mellanbeslut i förvaltningsdomstolen annorlunda. Motorsågarna fortsatte ljuda på fredagen.

Utsikten mot hotellen Scandic Park och Crown Plaza sedd från Hesperiaparken på fredagseftermiddagen.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
24.03.2023 19:31
En stor tvist har seglat upp mellan två miljöföreningar och Helsingfors stad. I tisdags fällde staden 23 träd på den västra sidan av Mannerheimvägen.
Sedan kom Helsingfors förvaltningsdomstols temporära förbud mot att såga ned träd i Hesperiaparken och i Hesperiaesplanadens avsnitt mellan Tölögatan och Mannerheimvägen.
På Hesperiasesplanadens avsnitt har staden inte tänkt ta ned några trädstammar.
Men i Hesperiaparken är det annorlunda.
På fredagen fortsatte staden trädfällningen i Hesperiaparken. Just de här träden hör enligt staden inte till åtgärdsområdet. I tillägg tänker man framöver ta ned tio träd.
Helsingfors stad anser att det bara är 14 träd som omfattas av förvaltningsdomstolens temporära förbud.
Helsingfors stad tolkar domstolens mellanbeslut så att förbudet enbart gäller 14 träd.
– Vi har tolkat beslutet bokstavligt. Vårt mål är att fälla alla andra träd än de 14 som omfattas av beslutet, så att vi kommer framåt med gatuarbetena, säger Liisa Taskila som är enhetschef på staden.
När HBL nyligen var ute och räknade hur många trädstammar som var märkta för fällning på bägge sidor av Mannerheimvägen landade summan på 97 träd. Men nu uppger Taskila att det är frågan om 90 träd, eller lite under.
Det här innebär, om det temporära förbudet inte upphävs, att kring 75 träd kommer att ha sågats ned under den första etappen av renoveringen av Mannerheimvägen.

I domstolens beslut talas det bara om att träd inte får fällas i Hesperiaparkens område. Hur kommer det sig att ni tolkar beslutet på annat sätt?

– De tio träden ligger i ett enligt detaljplanen parkliknande gatuområde, inte i parken.

När kommer ni att fälla dem?

– I dag. Eller under helgen, svarar Taskila på fredag eftermiddag.
Taskila vill inte uppge ett klockslag för HBL.
På Helsingfors naturskyddsförening var man bestört. Enligt föreningens sekreterare Emilia Pippola trodde man att alla träd i Hesperiaparken nu temporärt var trygga.

”Blev bestörta”

När miljöföreningen Kaupunkiluontoliikes ordförande Manki Perukangas svarar i telefon på fredagen känner han inte till att träd håller på att sågas ned i Hesperiaparken som bäst.
– På staden har man säkert tänkt att man är tillräckligt välsituerade, och att projektets fördelar överskrider möjliga olägenheter som skulle komma om de i förvaltningsdomstolen skulle konstateras vara skyldiga till att förstöra miljövärden.
Han fortsätter:
– Det är inte första gången de försöker få oss att ge upp genom att skuldbelägga och skrämmas.
Perukangas är kritisk till att staden tänker fälla så många träd. Det är också Emilia Pippola på Helsingfors naturskyddsförening.
”Vi blev bestörta då vi i stadens pressmeddelande läste att de tänker fortsätta fälla träd i Hesperiaparken. Vi trodde att alla träd i staden tills vidare skulle vara i trygghet efter att förvaltningsdomstolen gick ut med ett åtgärdsförbud tack vare Kaupunkiluontoliikke”, skriver hon i ett mejl.

Flygekorrar och fladdermöss

Stadens motivering till trädfällningen är att den är nödvändig. Annars går det inte att utföra den omfattande renoveringen av Mannerheimvägen.
”Enligt stadens uppgifter strider inte gatuarbetena på Mannerheimvägen mot naturskyddslagen. Man har inte påträffat föröknings- och viloplatser i området för flygekorrar, fladdermöss eller andra arter som enligt miljödirektivet ska skyddas särskilt”, skriver staden i sitt pressmeddelande.
Tjänstemännen menar dessutom att varken Hesperiaparken eller Hesperiaesplanaden utgör några väsentliga förbindelser till något av de kända kärnområdena för flygekorrarna.
Vidare finns det inga hål i de träd som ska fällas där fladdermöss vilar eller förökar sig.
Det kan ta upp till tio månader för förvaltningsdomstolen att behandla frågan.
– Den tid behandlingen tar har stor inverkan på gatuarbetena på Mannerheimvägen. Jag hoppas vi får en lösning på det här så fort som möjligt, säger Antti-Juhani Lehtinen, som är projektdirektör på Helsingfors stad.
En arbetare samlar ihop kvistar och en trädstam på Mannerheimvägen.

Domstolen ska ännu bestämma

Kaupunkiluontoliike anser att flygekorrar som kommer västerifrån behöver ta sig över Mannerheimvägen till Hesperiaparken och vidare ut i Tölöviken. För att göra det använder de sig av de träd som växer längs med Mannerheimvägen.
Helsingfors naturskyddsförening igen anser att arbetena strider mot en detaljplan från 1985 och mot Mannerheimvägens gatuplan från 2015.

Detta har hänt

Förra veckan krävde Kaupunkiluontoliike att Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) utfärdar ett så kallat åtgärdsförbud mot trädfällningen.
NTM-centralen ansåg att det inte fanns stöd för det här i naturskyddslagen. Då överklagade föreningen beslutet till förvaltningsdomstolen, som nu alltså temporärt stoppat arbetena med att ta ned träden.
Det här förbudet är i kraft tills domstolen kommer med ett slutgiltigt beslut.
Helsingfors miljöskyddsförening har också skickat in ett likadant krav till NTM-centralen. Det kravet behandlas fortfarande.

Gatan ska göras bredare

Staden kommer att göra Mannerheimvägen några meter bredare mitt emot hotellen Scandic Park och Crowne Plaza.
Det innebär att den nuvarande stödmuren måste förnyas och när det sker är det tänkt att man fäller de tidigare nämnda tio träden där.
De 14 träd som staden anser är förbjudna att såga ned, ligger i närheten av den ramp som går ner mot Hesperiaparken från Mannerheimvägen.

ANDRA LÄSER