Insändare: Att kombinera flera deltidsjobb är ohållbart

10.11.2022 16:16
I HBL:s artikel om arbetskraftsbristen (2.11) lyfter understatssekreterare Elina Pylkkänen förtjänstfullt fram att ofrivilligt deltidsarbete är ett betydande problem och att företagens rekryteringssvårigheter delvis är kopplade till anställningarnas kvalitet. Men idén att lösningen skulle vara att arbetstagare ska kombinera jobb håller inte.
Ta till exempel detaljhandeln, där 45 procent jobbar på deltid och hälften av dem gör det i brist på heltidsarbete. Att jobba i två butiker är inte praktiskt möjligt, för arbetskraftsbehovet är vid samma rusningstider. Det samma gäller i restaurangbranschen, där 29 procent av kockarna och 47 procent av servitörerna jobbar deltid, över 60 procent av dem ofrivilligt.
Eller är tanken att samma person ska jobba i två olika branscher? Städa på natten och jobba i restaurang på kvällen för att få ekonomin att gå ihop? Alla borde förstå att det snabbt blir ohållbart för den enskilda människan som tvingas bolla med flera jobb. För att inte tala om att arbetet i varje bransch kräver specifik yrkeskompetens.
Då bristen på kompetent arbetskraft enligt företagen är det största hindret för tillväxt är det dags att tänka om. Det gäller att använda kreativitet för att skapa heltidsjobb på en och samma arbetsplats. Och det gäller att ta hand om de anställda för att trygga attraktionskraften.
Proffsen i servicebranscherna har länge flexat enligt arbetsgivarnas behov. Nu är det dags för schysta anställningar och en lön som räcker till för ett bra liv.
Annika Rönni-Sällinen, ordförande, Servicefacket Pam

ANDRA LÄSER