Idrottslokalerna är fortfarande öppna för barnens hobbyer – trots regeringens beslut

Myndighet öppnade lokaler för fler unga – samma dag fattade regeringen motsatt beslut.

Barn och unga som är födda 2003 eller tidigare får idrotta i lokaler som är stängda för vuxna, enligt nuvarande beslut.
Restriktionerna för idrottshallarna och liknande lokaler fortsätter i Nyland till den 24 januari. Det beslutade regionförvaltningsverket i Södra Finland på fredagen.
Liknande beslut har fattats av andra regionförvaltningsverk i landet.
Beslutet innehöll en lindring till tidigare beslut: De som fyllde 18 år i fjol (2003 födda) undgår restriktionerna som gäller hobbyverksamhet i lokaler som stängs för andra. Tidigare lades gränsen vid 2004 födda.
Senare under fredagen fattade regeringen ett motsatt beslut. Coronaministergruppen i regeringen bestämde att rekommendera att lokalerna ska stängas för alla barn och unga, tvärtemot de regionala myndigheternas nuvarande linje.
Klart är ändå att regionförvaltningsverkets beslut är det som gäller för tillfället. Nya beslut, om de fattas, fattas av regionförvaltningsverket.
Det påpekade också statsminister Sanna Marin (SDP) i en intervju för Yle på lördagsmorgonen.
– Kommunerna och regionförvaltningsverken har en bra känsla för de lokala förhållandena, sade Marin utan att lägga desto mera press på de lokala myndigheterna.
Regeringen och regionförvaltningsverket har inte alltid varit överens om hur pandemin ska hanteras. Våren 2021 tvistade Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverket öppet om restriktioner som gällde gymmen.
Ministeriet ville att gymmen skulle stänga helt, medan regionförvaltningsverket vill låta dem vara öppna med vissa restriktioner.
– Den viktigaste hörnstenen i vår verksamhet är lagligheten, och vi prutade inte på det i vår beredning av det här beslutet, sade Merja Ekqvist, överdirektör vid regionförvaltningsverket i Södra Finland då.
Regeringen väntas skicka ett styrbrev om de nya rekommendationerna till regionförvaltningsverken på måndag. De tar sedan ställning till brevet och granskar hur innehållet i brevet står i relation till smittskyddslagens bestämmelser.

Öppet också för andra

Förutom för unga är lokalerna också öppna för andra enligt regionförvaltningsverkets beslut från fredagen. De kan exempelvis användas för "medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering". Också proffsidrottare är undantagna.
Regionförvaltningsverket funderade före sitt beslut också på att öppna för andra grupper. En sådan var de med specialsimkort som skulle få besöka simhalalrna trots restriktionerna. Korten ges till personer med vissa sjukdomar.
”Vi anser att det är viktigt, särskilt om stängningarna blir långvariga, att ta hänsyn inte bara till dem som får lagstadgade tjänster och till barn och unga, utan även till sådana grupper som påverkas särskilt negativt av restriktionerna. Saken kräver dock närmare utredningar, i synnerhet ur ett likabehandlingsperspektiv. Exempelvis specialsimkortet används enligt vår uppfattning inte på samma sätt i alla kommuner”, säger överinspektör Oona Mölsä vid regionförvaltningsverket i Södra Finland i ett uttalande.

Oklart också om karantänsbeslut

Regeringens beslut från fredagen innehåller också andra delar där beslutanderätten finns på annat håll än hos regeringen.
Det gäller bland annat för regeringens beslut eller rekommendation om "effektivare karantänspraxis" i skolorna.
Beslut om karantäner fattas ändå av kommunernas smittskydd, inte av regeringen.
Det påpekar bland annat undervisningsminister Li Andersson (VF) på Twitter: "Besluten fattas av lokala smittskyddsläkare som får styrning av Institutet för hälsa och välfärd."
I till exempel Vanda har man beslutat att försätta elever i karantän bara när det är speciellt stor risk för stor spridning av coronaviruset.
"Nu då de flesta vuxna är vaccinerade är det inte meningsfullt att längre aktivt leta efter covid-19-fall bland barnen", skriver Vanda på sin hemsida.
Enligt Vanda kan man motarbeta smittan på samma sätt som man gör med andra luftvägsinfektioner som härjar i skolorna.

ANDRA LÄSER