Trerummare med laddning

Framtiden kommer garanterat att infalla, men alla visioner förverkligas inte lika snabbt och enkelt som det ser ut på pappret. Övergången till elbilar hör till de mera komplicerade.

När det gäller elbilar har det officiella Finland en klar strategi som förutsätter att bilisterna inser det fina i kråksången och så snabbt som möjligt byter bort sin fossila bil mot en som går på alternativa drivmedel. I praktiken har mest krut satts på att göra eldriften till framtida norm.
Här finns det några detaljer att lösa innan vi når ända fram. Först ska vi alla börja lita på att elbilens batterier tar oss dit vi vill, och att det finns ett ledigt eluttag framme vid målet. Sedan ska ju prisskillnaden mellan en konventionell bil och en lika stor och rymlig elbil inte vara för bedövande. De flesta köper fortfarande sina bilar med alldeles egna pengar, trots alla försök med bildelning, månadsavgifter och olika mixer av kollektivtrafiklösningar. Steget från framtidskonferensernas konsultrapporter, de nya apparna och de modiga samhällsstrategierna ner till asfalten är fortfarande ganska högt. I praktiken kommer övergången till eldrift inte heller att minska antalet bilar, och de ska alla laddas.
Ju fler som köper elbilar desto fler laddningsuttag behövs det. Vi som bor i äldre höghus vet hur det kan se ut. Det finns ofta några relativt trygga bilplatser som lever en tynande tillvaro. De har uttag för motorvärmare, och bara för motorvärmare, eftersom gamla ledningar inte håller för belastningen av kupévärmare. Där kan vi alltså inte ladda våra bilar, trots att det annars vore naturligt att utnyttja nattkapaciteten.
På parkeringen är det relativt enkelt att uppdatera laddningsnätet. Det finns många olika alternativ som gör att elen räcker, ledningarna och uttagen håller och var och en betalar för den energi som bilen förbrukar. All energi kostar, och ingen förväntar sig heller gratis bensin eller diesel.
Smidig laddningsteknik är antagligen en bekvämlighet som snart blir ett viktigt argument för den bilist som letar ny bostad. Enligt en undersökning som Fortum nyligen utförde skulle 45 procent av finländarna i dag välja den bostad av två likvärdiga alternativ som har möjlighet till laddning av elbil.
36 procent av 1 152 deltagare meddelade dessutom att de är redo att övergå till elbil om de kan ladda den hemma i garaget eller på bilplatsen. Går vi från den teoretiska beredskapen till praktisk handling ser det inte riktigt likadant ut. Bara fyra procent tror sig ha en elbil om två år. 18 procent tror att de övergått till el inom tio år.
Sju av tio tillfrågade skulle föga överraskande föredra att ladda elbilen hemma. Spontant känns det praktiskt och naturligt att koppla bilen till nätet när man kommer hem och inte längre behöver den. Signalerna från undersökningen går alltså i linje med många aktuella diskussioner om elbilism: bostäder med laddningsstationer blir allt mer lockande. Det är dessutom ett relativt billigt konkurrensmedel för fastighetsbranschen.
ANDRA LÄSER