Riksdagen har ännu inte blivit av med sexuella trakasserier

Trots den stora uppståndelsen för några år sedan har riksdagen inte blivit en arbetsplats fri från sexuella trakasserier.

En enkät som gjordes förra året visade att trakasserierna har minskat i riksdagens kansli, men inte tagit slut.
Ordföranden för riksdagens kvinnonätverk Hanna Sarkkinen (VF) har inte själv upplevt trakasserier på sin arbetsplats. Det betyder inte att ingen annan gjort det, säger hon.
– Jag har hört om trakasserier mot de anställda i riksdagen, så tyvärr är vi inte kvitt det fenomenet, säger hon.
Sarkkinen säger att hon själv bevittnat ett övergrepp på en riksdagsledamot, men att det inte var i riksdagen och att förövaren inte jobbade i riksdagen.
– Det var frågan om fysiskt tafsande.
Riksdagsledamöterna deltar i olika evenemang runtom i Finland och kan då råka ut för också fysiska trakasserier. Bland andra familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) berättade tidigare i veckan på Facebook om hur hon överraskades av en halvbekant som kladdade på henne under ett arbetsuppdrag.
– Också detta är viktigt att inse, säger Sarkkinen.
Även hon har tvingats svälja kommentarer om sitt utseende och obehagliga insinuationer.
– Man möter så väldigt mycket människor på olika ställen och de mötena är inte alltid enbart behagliga, även om största delen är det. Folk känner på något sätt att riksdagsledamöter är fritt villebråd, att man kan säga vad som helst till dem.

Debatt kan ha minskat på trakasserierna

Sarkkinen säger att kvinnonätverket inte diskuterat sexuella trakasserier och övergrepp i år. Frågan har över huvud taget inte diskuterats mycket under den pågående riksdagsperioden.
– Jag hoppas att den offentliga debatten under den förra valperioden fått folk att ändra på sitt beteende och synliggjort sexuella trakasserier och på så sätt minskat på det.
– Men knappast har fenomenet försvunnit helt plötsligt.
Sarkkinen säger att de trakasserier som kommunalpolitiker och organisationsaktiva råkar ut för också borde lyftas upp i debatten.
– Det är viktigt att frågan diskuteras öppet och att det blir tydligt att det inte är okej och att det ligger på förövarens ansvar.
Alla samfund borde ha klara handlingsplaner för hur man hanterar sexuella trakasserier om sådana förekommer, säger Sarkkinen.
– I riksdagen bör man göra enkäter om det regelbundet. Det samma borde gälla andra arbetsplatser.

ANDRA LÄSER