Intresset för svenskan i studentskrivningarna har ökat

Intresset för att skriva svenska i studentskrivningarna har blivit lite större, skriver Uutissuomalainen. I Österbotten skrev hela 81,5 procent av vårens studenter provet i svenska.

Det blev frivilligt att skriva svenska i studentexamen 2005.
SPT
30.05.2019 14:12 UPPDATERAD 30.05.2019 17:12
Intresset för att skriva svenska i studentskrivningarna har blivit aningen populärare, skriver Uutissuomalainen. Av vårens studenter skrev 51,8 procent provet i svenska medan andelen för ett år sedan var 48,7 procent. Uppgifterna baserar sig på statistik från Studentexamensnämnden.
Det blev frivilligt att skriva svenska i studentexamen 2005. Efter det minskade intresset avsevärt.
Det finns ändå stora regionala skillnader. I Österbotten skrev 81,5 procent av vårens studenter provet i svenska, medan motsvarande siffra i Södra Savolax var 51,8.
Satu Pessi, ordförande för föreningen Svensklärarna i Finland förhåller sig försiktigt positiv till den möjliga attitydförändringen, skriver Uutissuomalainen. Hon påpekar att det kan vara en konkurrensfördel att kunna svenska.
–  Jag frågar studerandena hur de tänker skilja sig ur mängden arbetssökande för att ens få komma på intervju. Svaret är nog språkkunskaper. Finska, svenska och engelska måste man kunna automatiskt. Därefter kommer andra främmande språk, säger Pessi till Uutissuomalainen.

ANDRA LÄSER