Insändare: Bristande språkkunskaper orsak till lamt intresse för EU

10.01.2023 15:15
Daniel Donner skriver i sin krönika (HBL 6.1) att EU-jobben behöver bli coola igen: finländarna är inte intresserade av att jobba i Bryssel, vilket kan vara dåligt för EU-institutionernas legitimitet.
En tydlig orsak för det lama intresset i Finland är de bristande språkkunskaperna. Om man jämför franskan i skolorna 2020 med 2010, har franskläsarna sjunkit med 48 procent (vipunen.fi). Det är dock inte bara franskan som lider av brist på intresse – tyskan har 33 procent färre elever.
Detta beror på beslut både på den nationella och den kommunala nivån och är ödesdigert för Finlands internationalisering. Vem väljer att jobba i Bryssel om man inte alls har läst franska?
Meri Larjavaara, professor i franska, Åbo Akademi

ANDRA LÄSER