Grön el förstör också naturen

26.08.2021 22:00 UPPDATERAD 27.08.2021 10:00
Det är bekymrande att en stor andel av befolkningen så okritiskt hyllar elsparkcykeln. Tack till Viking Högnäs (HBL 20.8) som lyfter fram nackdelarna. Det gäller inte enbart parkeringsproblem. Elsparkcykeln leder i många fall (inte alla) till helt onödig elförbrukning och förvärrar även hälsoproblem bland unga, som lämnar den traditionella cykeln stående oanvänd.
Under promenader i mina hemkvarter ser jag nu barn/unga i ”cykelålder” susa fram på olika varianter av eldrivna fordon, alltså barn i den åldern där cykel eller promenad i övrigt skulle gälla. Till alla er som påstår att dessa fordon är miljövänliga: elektriciteten skall produceras någonstans. Så kallad grön el förstör också naturen. Är det rätt att skövla skog och mark eller förstöra våra havsområden genom enorma ingrepp i havsbotten för vindkraftsanläggningar, och därefter slösa bort energin på onödiga innovationer bara för att tekniken gör det möjligt?
Finns det ingen helhetssyn i dag, trots att miljön, naturen och gröna värden lyfts fram dagligen? Vi bör väl satsa på att spara energi, uttryckligen för naturens skull! Eller har vi blivit så koldioxidfixerade att vi blivit blinda för alla andra miljöproblem? Även eldrivna innovationer bör granskas ur nyttosynpunkt. Elproduktion påverkar alltid naturen och miljön.

Inga-Lill Till

Vasa

ANDRA LÄSER