Insändare: Ett starkt näringsliv utan skadliga restriktioner garanterar tillväxt

Insändarskribenten betonar att näringslivet måste vara ett steg före konkurrenterna och att det i sin tur kräver betydande satsning på forskning. Bilden är från Metsä Groups fabrik i Kemi.
27.05.2023 02:06
En grundförutsättning för Finlands välfärd är ett internationellt konkurrenskraftigt, starkt näringsliv. Det ger Finland exportintäkter och skapar sysselsättning.
För att lyckas, måste näringslivet vara ett steg före konkurrenterna. Det kräver betydande satsning på forskning i nära samarbete med stat, kommuner och universitet.
Framgång kräver även kompetent personal. Alltså måste staten satsa på högklassig utbildning. För att den kompetenta personalen skall stanna, krävs konkurrenskraftiga löner och livskvalitet
Näringslivet måste ha möjlighet att anställa utländsk arbetskraft och expertis när det råder brist på finländsk arbetskraft
En annan basförutsättning är att miljön där arbetskraften och företagen verkar är av hög klass. Den finska välfärdsstaten måste utvecklas, inte avvecklas. Välfärdsstaten skall, för alla, sköta utbildningen, bashälsovården, en tryggad ålderdom, en trivsam boendemiljö och fungerande infrastruktur.
Det nämnda kräver ett nära samarbete mellan näringsliv, stat, kommuner och universitet. Även visstidskontrakt, som definierar parternas bidrag, den förväntade nyttan och tidsplanen.
Några internationella exempel:
Silicon Valley, Kalifornien USA; världens främsta innovationshubb. Sedan år 1950 har befolkningen ökat från en halv miljon till dagens tre miljoner, en sexdubbling. En starkt bidragande orsak till blomstringen, är den forskning som gjorts i och kring Stanford University. Resultatet är en miljö där kreativitet och innovation blomstrar. Där det är mycket enklare att skapa nya produkter och teknologier utan att hindras av konservativa ledare. Företagsklimatet i Silicon Valley har betytt att, från intet, har företag som Adobe, Alphabet, Apple, Cisco, Ebay, HP, Intel, Linkedin, Meta, Nvidia, Paypal och Zoom vuxit och blivit världsledande.
Från investeringar till innovation. 2008 lanserade delstaten Massachusetts ett initiativ för att investera en miljard dollar under 10 år i biovetenskapssektorn. Delstatens guvernör förnyade initiativet och skrev under en lag som ger upp till 623 miljoner dollar i obligationer och skattelättnader under fem år för att främja utbildning av arbetskraft, forskning och utveckling inom biovetenskap.
Genom samarbetspartnerskap mellan regering, akademi, sjukhus och den privata sektorn har Massachusetts byggt, vad vissa experter nu kallar världens bästa bioteknikcenter. Mellan 2008 och 2021 har antalet anställda inom Biopharma i delstaten Massachusetts fördubblats till knappt 107 000 anställda.
Några finska exempel:
Vasaregionen. En hög andel export och god sysselsättning kännetecknar Vasa och hela regionen. Här finns de mest exporterande företagen i förhållande till antalet invånare och exportsiffrorna är i toppklass. Energiteknikcentrets exportsiffror visar att regionen är en av Finlands mest internationella.
Åbo företagsregionen. Tillväxtföretag som verkar inom regionen erbjuder många attraktiva karriär- och investeringsmöjligheter: Bio­ekonomi, Clean Tech och cirkulär ekonomi, läkemedelsutveckling, diagnostik, hälsoteknologi och livsmedel, varvsbyggnad, planering och utveckling av sjötransporter, turism, AV-produktion och spelindustri, tillverkningsindustri och ny teknik.
Åbo hälsoföretag representerar en mångfald av industrier, från internationella läkemedels- och diagnostikföretag till lovande högteknologiska uppstartsföretag. De flesta av de innovativa originalläkemedel som utvecklats för den internationella läkemedelsmarknaden i Finland kommer från Åbo. Företagen är inom vissa produkter internationella marknadsledare. Det tvärvetenskapliga kunnande som krävs av framtidens högkvalitativa och hälsosamma livsmedel är även uppbyggt kring universitetet.
I hopp om att ovanstående beaktas i regeringsförhandlingarna och att Finlands framtid inte äventyras via felaktigt sparande eller via skadliga restriktioner.
Lennart Andersson, Högsåra

ANDRA LÄSER