Den rödgröna tunnelfobin drabbar alla helsingforsare

05.12.2021 15:15
Den rödgröna falangen i stadsfullmäktige var nära att fälla ett väl planerat förslag för hur man skall få trafiken vid Fiskehamnen att löpa smidigt. Man röstade mot förslaget för att det omfattade en tunnel. De rödgrönas tunnelfobi har fattat absurda proportioner, och biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki och Nasima Razmyar lät förstå att inte en tunnel till kommer att byggas så länge de har ledande roller i stadens förvaltning.
Tunnlar ingår i infrastrukturen i alla större städer. I Stockholm gör tunnlar det möjligt att korsa stadens centrum utan att störa andra som rör sig i stadskärnan. Man fortsätter att bygga tunnlar eftersom det är ett sätt att öka trivseln i och liva upp staden.
Tunnlar är dyra att bygga, men de tjänar i över 100 år, så kostnaden bör slås ut över tiden. Stockholm debiterar användarna och det borde rimligen vara möjligt också i Helsingfors. Systemet skulle möjliggöra en dynamisk prissättning med högre avgift i rusningstid, och skulle på så sätt bli en affär för staden och ett sätt att styra trafikströmmarna.
De rödgröna fasar för biltrafikens miljöpåverkan. Utsläppen minskar för varje år i takt med att bilparken förnyas, men det gör inte det skadliga damm som dubbdäcken river upp. Går trafiken i en tunnel, kan man filtrera bort dammet.
De rödgröna vill att alla skall gå, cykla eller åka kollektivt. En ökande andel är äldre som varken kan cykla eller gå långa vägar, utan åker helst spårvagn eller bil för att sköta sina ärenden. För barnfamiljer gäller att avstånden till skolorna blir längre vilket kan kräva biltransport, och ungdomarnas aktiviteter på fritiden löper inte om inte föräldrarna sköter om logistiken.
Vill man i dag köra hemifrån på Brändö för att föra junior till en fritidsaktivitet på Drumsö går den kortaste rutten via Sörnäs Strandväg, Norra Kajen och Gräsviken mot Drumsö. Alternativet för junior är att släpa sin tunga idrottsväska med i buss-metro-buss, vilket tar tredubbla tiden. Norra Kajen som kunde vara en vacker strandboulevard, har till följd av stadens misslyckade trafikplanering, blivit snarlik en motortrafikled. En tunnel under centrum skulle avleda en stor del av den trafikström som i dag löper utmed Esplanaden eller genom Främre Tölö.
Vi helsingforsare har rätt att kräva att de beslutande i staden bedömer de olika alternativen för trafikinfrastrukturen på ett sakligt sätt, och inte röstar mot lösningar som av sakkunniga bedömts som ändamålsenliga, bara för att man lagt sig till med en idiotisk tunnelfobi. Annars får vi rösta fram andra folkvalda som kan göra sakliga och rationella bedömningar.

Bo Lindfors,

Helsingfors

ANDRA LÄSER