Teaterrecension: Teater Taimines ansvarsfulla vuxenperspektiv på utanförskap

Teater Taimines ungdomspjäs Knock Out ger både vuxen- och ungdomsperspektiv på marginalisering. Teatern tacklar snyggt dilemmat att balansera mellan integritet och autenticitet.

Oskar Silén och Mikael Strömberg i Teater Taimines skolpjäs om utanförskap. Här representeras föräldragenerationen av ett fotografi som mask.
22.09.2022 16:23

ANDRA LÄSER