Teaterrecension: Teater Taimines ansvarsfulla vuxenperspektiv på utanförskap

Teater Taimines ungdomspjäs Knock Out ger både vuxen- och ungdomsperspektiv på marginalisering. Teatern tacklar snyggt dilemmat att balansera mellan integritet och autenticitet.

Oskar Silén och Mikael Strömberg i Teater Taimines skolpjäs om utanförskap. Här representeras föräldragenerationen av ett fotografi som mask.
Barbro Enckell-Grimm
22.09.2022 16:23
Två unga pojkar, Ali (Mikael Strömberg) och Jimi (Oskar Silén), befinner sig i limbo. De är i kläm mellan förväntningar och sina möjligheter att leva upp till dem. Förväntningarna kommer både från vuxenvärlden och från dem själva. Trösten hittar de å ena sidan i flaskan och cannabis, å andra sidan i boxning och musik. Den avgörande puffen upp ur gropen kommer från Jimis lillasyster Janna (luvtröja och keps, hanteras som en handdocka av Silén), som verkligen lyssnar och är på samma våglängd. Hon har ett lagom stort avstånd till de frågor de några år äldre pojkarna tampas med.

ANDRA LÄSER