Coronaintyget landar slutligen i riksdagen – och snart också i din mobiltelefon

Inom de närmaste dagarna ska regeringen överlämna sitt lagförslag om Finlands coronaintyg till riksdagen. Snart kan du via din mobiltelefon visa upp grönt eller rött vid dörren. Många hade ändå hoppats på att kunna göra det redan för flera månader sedan.

Coronaintyget ska visas upp via en mobilapplikation som för tillfället förbereds.
Trots att regeringen har slagit fast att coronarestriktionerna slopas när Finland nått en vaccinationsgrad på 80 procent, vill regeringen fortfarande göra verklighet av det nationella coronaintyget.
För tillfället är drygt 64 procent av befolkningen över 12 år fullt vaccinerad. Finland förväntas nå en vaccinationsgrad på 80 procent om cirka en månad.
Lagarna kring det nationella coronaintyget lär landa i riksdagen inom de närmaste dagarna. Regeringen samlas nästa gång på torsdag, men det är ännu oklart om lagpaketet finns på agendan.
När regeringen har godkänt lagpaketet blir det upp till riksdagen att fatta de slutliga besluten om intyget.
Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) ska intyget fungera som ett frivilligt alternativ till coronabegränsningarna. Det innebär exempelvis att teatrar kunde välja att kräva att alla i publiken visar upp ett giltigt coronaintyg innan de slår sig ner i salongen, och på så vis skulle man inte behöva ta hänsyn till coronarestriktioner såsom begränsade publikmängder.

Behövs intyget?

Nyttan med intyget har diskuterats på många håll eftersom regeringen samtidigt har sänt ut ett budskap om att Finland närmar sig en situation när man kan börja slopa begränsningar.
Krista Kiuru kommenterade frågan under en presskonferens på tisdagen. Hon sade då att intyget fortfarande behövs eftersom lokala smittkluster kan uppstå även efter att restriktionerna slopats.
– Coronaintyget är en ytterst viktig metod för att hålla samhället öppet även då möjliga, stora smittkluster uppstår någonstans i landet. Utgångspunkten är ändå att vi kommer att kunna hålla samhället öppet, sade Kiuru.
– Coronaintyget behövs alltså enbart där stora smittkluster uppstår.

Grönt eller rött i mobilskärmen

Enligt den regeringsproposition som har förberetts av ett flertal ministerier ska inget separat intyg skapas, utan det nationella coronaintyget kopplas samman med EU:s gemensamma coronaintyg.
EU:s gemensamma coronaintyg hittas redan nu i Kantatjänsterna för dem som har vaccinerats. Dessutom innehåller intyget uppgifter om personen i fråga har haft covid-19 under de senaste sex månaderna eller testat negativt för coronaviruset.
Minna Saario, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriets enhet för digitalisering och informationshantering, säger att man ändå för tillfället förbereder en specifik mobilapplikation som ska användas då det nationella intyget lanseras.
– Applikationen ska enkelt visa upp antingen grönt eller rött ljus beroende på om man har ett giltigt intyg eller inte, säger hon.
Applikationen skapas enligt regeringens beslut brådskande, vilket innebär att den ska stå användningsklar då lagen sannolikt godkänns i riksdagen.
Slutsumman för att ta fram appen torde enligt Saario landa på omkring 600 000 euro, men hon betonar att övriga kostnader kan tillkomma.
– I den summan har vi räknat med det tekniska förverkligandet, men sedan kan det såklart uppstå övriga utgifter på andra administrationsplan. Det kan till exempel handla om tekniskt stöd för hur appen ska användas och liknande behov.
Mobilanvändare kommer att kunna ladda ner appen kostnadsfritt.
Riksdagsledamot Timo Heinonen (Saml) är glad över att coronaintyget nu ser ut att bli verklighet, även om han önskar att det hade skett redan för flera månader sedan.

Oppositionen tycker till

I riksdagen råder blandade åsikter inför behandlingen av lagförslaget.
Regeringspartierna har enats kring att intyget behövs. Också oppositionspartiet Samlingspartiet är inne på samma linje, även om de hade velat rösta för lagpaketet redan i våras.
Samlingspartiets riksdagsledamot Timo Heinonen säger att coronaintyget till stor del hade kunnat rädda kultur- och evenemangsbranschens sommar, om det bara hade funnits till hands. Dessutom hade det varit till stor nytta då hösten körde i gång.
– Om det nu blir verklighet så kommer det aningen sent, men vi anser ändå att det är till nytta. Det kunde fungera som en säkerhetsåtgärd, som till och med kunde hållas som en bestående åtgärd, säger han.
– Vi vet inte vad framtiden för med sig vad gäller eventuella coronavågor eller andra pandemier.
Oppositionspartiet Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman säger att partiet är tveksamt till intyget. Han anser också att intyget kommer aningen för sent.
Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman säger att hans parti är tveksamt inställda till coronaintyget.
Kristdemokraterna har ännu inte bildat sig en slutlig åsikt i frågan, även om den har varit på tapeten vid olika tillfällen.
– Utifrån våra tidigare diskussioner bedömer jag att vi har en ytterst stor tveksamhet att rösta för intyget.
Östman betonar att det är intyget och inte vaccinering som partiet är tveksamt till.
– Vi vill starkt uppmuntra alla att ta coronavaccinet.
Tveksamheten gentemot intyget handlar enligt honom om att det kan uppfattas som orättvis att finländare delas in i grupper enligt om man vaccinerat sig eller inte.
Enligt regeringens förslag ska ändå också ovaccinerade kunna visa upp ett giltigt coronaintyg genom att de antingen tillfrisknat från covid-19 eller testats negativt för viruset.

ANDRA LÄSER