EU uppmanar Finland att se över sin avfallshantering

Finland har två månader på sig att svara på EU:s underrättelse och vidta de nödvändiga åtgärderna.

Slit och släng-kulturen tär på naturresurserna. EU-kommissionen uppmanar Finland att uppdatera sin lagstiftning så att den motsvarar EU:s regler om avfallshantering.
09.06.2021 21:15
EU-kommissionen uppmanar Finland att uppdatera sin lagstiftning så att den motsvarar EU:s regler om avfallshantering.
Enligt EU-kommissionen har Finland försummat att revidera den nationella lagstiftningen som reglerar deponering av avfall eller hanteringen av förpackningsavfall, uttjänta fordon, förbrukade batterier och elektroniskt avfall.
Utöver Finland är det flera medlemsländer inom EU som har blivit uppmanade att vidta åtgärder för att uppdatera lagstiftningen om avfallshantering och se till att den är förenlig med EU:s regler.
Om Finland väljer att strunta i EU:s uppmaning kan EU-kommissionen väcka talan mot Finland i EU-domstolen.
Enligt EU:s direktiv är målet att högst 10 procent av det kommunala avfallet ska deponeras 2035 medan en allt större andel av avfallet ska återvinnas stegvis. Finland har två månader på sig att svara på EU:s underrättelse och vidta de nödvändiga åtgärderna, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER