Med fötterna i jazzen och konstmusiken

I Pertti Jalavas konstnärskap finns en passion och fascination för såväl konstmusik som jazz. Men korsbefruktningen är sällan markerad, snarare subtil.

Genreöverskridande. Pertti Jalava rör sig som fisken i vattnet både i progg- och konstmusiksammanhang.

JAZZ & SAMTIDA KONSTMUSIK

Peppe Jalava Band: A Guided Tour in the Kuiper Belt

Jaakko Martikainen, tenor- och sopransax, Antti Hermaja, trombon, Ari Polojärvi, elgitarr, Mikko Multamäki, el- och kontrabas, Pertti Jalava, trummor, klaviatur. (Pilfink)

Into a Warm Night

Kammarmusik av Pertti Jalava. Kimmo Rahunen, gitarr, Kwartet Akademos, Lorien Trio. (Acte Préalable).

Åbobördige Pertti Jalava (f. 1960) är med den ena foten i jazzen och den andra i konstmusiken inte ett unikum i det inhemska musiklivet. Figurer som exempelvis Jukka Linkola och Kirmo Lintinen har framgångsrikt handskats med balansgången, men speciellt för Jalava är ändå den beslutsamhet med vilken han håller de två världarna isär.

Det betyder inte att en viss korsbefruktning inte ställvis skulle äga rum, men den försiggår närmast på ett subtilt idéplan och tar sig mer sällan konkreta estetiska uttryck. Det är i sådana fall snarast Konstmusikjalava som färgat av sig på Jazzjalava även om applikationen var tydligare förnimbar på hans förra jazzplatta, Go to the Beach (2010).

Proggmusikinfluenserna skiner däremot igenom även på Peppe Jalava Bands nya alster med den typiskt jalavaskt fantasieggande titeln A Guided Tour in the Kuiper Belt och låttitlar som Pluto? – It's Still Swinging There! och Eris the Bringer of Discord. Det handlar i första hand om en stilistiskt mångfasetterad fusionsmusik med klara 70-talsinfluenser och en tydlig dragning mot friare formler.

Jalava mixar på ett dramaturgiskt lyckat sätt under två minuters miniatyrer med brett upplagda alster av vilka mina favoriter är den uttrycksmässigt mångskiktat kontrasterande The Three Last Lives of a Stray Cat samt den hårt svängande hommagen till Frank Zappa och Béla Bartók, The Miraculous Pumpkin Meets the Barking Mandarin.

Den rätt originella kvintettsammansättningen saxofon, trombon, gitarr, bas och trummor – flyhänt hanterade av tonsättaren själv, som understundom även gästspelar på klaviatur – klingar fylligt och trots många fina solon signerade bland annat Jaakko Martikainen på sax och Antti Hermaja på trombon är det ändå framför allt det tätt sammansvetsade kollektivet som imponerar.

Fritonal eklektiker

Autodidakte konstmusiktonsättaren Jalava har en betydande produktion bakom sig med bland annat fyra symfonier och lika många stråkkvartetter på opuslistan och kan närmast karakteriseras som fritonal eklektiker. Melodiken kan här eventuellt förefalla mer anonym än i jazzproduktionen, men allt fungerar som smort och det finns en uppriktighet i uttrycket som känns avgjort sympatisk.

Så till exempel i den halvtimmen långa gitarrkvintetten Huuhkaja (2009), skriven för den sedan några år tillbaka i Polen verksamme gitarristen Kimmo Rahunen och stråkkvartetten Kwartet Akademos. Den på det polska märket Acte Préalable i fjol utkomna skivan Into a Warm Night ger överlag en bra bild av Jalavas kammarmusikaliska vokabulär med sina starka narrativa tendenser och, inte sällan, utommusikaliska influenser.

Så är till exempel den koncist upplagda första stråkkvartetten (2006/2008) benämnd Pictures of a Spring Stream, medan den snudd på impressionistiskt skimrande, för polska Lorien Trio skrivna trion för flöjt, altviolin och harpa (2010) förlänats den rätt oemotståndliga titeln While You Were Sleeping I Opened the Door and Walked Out Into a Warm Night.

Samtliga musiker gör ett gediget inkännande jobb. Rahunen är en spännande musikerprofil, som vi ytterligare hör i Jalavas första gitarrkomposition Sex miniatyrer för gitarr (1998), och gemensam länk för de bägge kammarmusikensemblerna är ypperliga altviolinisten Aleksandra Batog.

ANDRA LÄSER