Se upp i morgontrafiken – tio hjortkrockar inträffade inom ett par timmar

Risken för viltkollisioner är stor just nu, varnar polisen. Hjortar, älgar och andra hjortdjur rör aktivt på sig den här tiden på året, speciellt i soluppgången. Under onsdagsmorgonen inträffade tio hjortkollisioner bara i Västra Nyland, bland annat längs Ring III och i Evitskog.

Älgar och hjortar rör ofta på sig i gryningen eller skymningen och då är också risken för hjortkrockar störst. Arkivbild.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
12.10.2022 17:51 UPPDATERAD 12.10.2022 18:26
Att hjortolyckor ofta inträffar på samma ställe, längs samma vägar, är inget konstigt. Älgar och hjortar är vanedjur, de betar ofta på samma åkrar och rör sig längs gamla invanda stigar. Det betyder också att de korsar vägen på samma ställe som de alltid brukar.
Under onsdagsmorgonen inträffade tio hjortkollisioner i västra Nyland, av vilka tre skedde längs Ring III och likaså tre längs Evitskogsvägen mellan Evitskog och Sjundeå. 
– Olyckorna slutade lyckligt på det sättet att det inte uppstod några personskador, utan endast plåtskador. Olyckorna sysselsatte ändå polisen under stora delar av förmiddagen, säger kommissarie Hannu Kontola vid Västra Nylands polisinrättning till MTV3.
Det sker mest hjortkrockar i soluppgången och i solnedgången, när det skymmer. 
– Då lönar det sig att se upp i trafiken, speciellt längs de vägsträckor där varningsskyltar varnar för hjortar och älgar. Skyltarna finns där av en anledning, säger Hannu Kontola.
Enligt Kantola hänger skadans storlek ihop med bilens hastighet – ju fortare man kör in i en kollision desto större skador uppstår det, både på bilen och på djuret. De hjortkollisioner som inträffat i år har ändå inte lett till några dödsfall i västra Nyland.
– När man passerar en varningsskylt med älgvarning lönar det sig att sakta farten och hålla ögonen vid vägrenen för att upptäcka hjortdjuren i tid. Speciellt när man kör in i ett skogsparti efter en öppen åker gäller det att vara på alerten, för vid sådana ställen sker många hjortkollisioner, säger Kontola.

Skyldighet att hjälpa

Antalet hjortkollisioner har ökat de senaste åren, i fjol inträffade tio procent fler viltkollisioner jämfört med året innan. På årsnivå inträffar drygt tvåtusen hjortkollisioner bara i västra Nyland. Enligt Hannu Kontola beror det på att hjortstammen har vuxit, det finns mera hjortar nu.
Om man som utomstående anländer till en olycksplats för en hjortkollision ska man förebygga ytterligare skada. Det gör man genom att varna den övriga trafiken, exempelvis sätta på bilens blinkers. Därefter ska man hjälpa de inblandade i krocken och ringa nödcentralen för att kalla på hjälp. 
Om kollisionsbilen står mitt på vägen kan det vara en bra idé att köra den till vägrenen, så att den övriga trafiken kan passera. Det är också bra att ställa upp en varningstriangel vid olycksplatsen, den bör enligt Hannu Kontola stå ett par hundra meter före stället för kollisionen.

ANDRA LÄSER