Vanda investerar i skolor och daghem

Nya skolor och nya daghem, men också ett stort campus för inlärning i Ånäs ingår i stadsdirektör Ritva Viljanens budgetförslag för nästa år. Stadskultur i Myrbacka, idrott i centret Elmo och fritid kring Hanaböle träsk hör till de övriga satsningarna.

Vandaborna blir allt fler och det kräver både nybyggen och ökade personresurser. Vanda räknar med att nyanställa över 200 personer nästa år, omtalar stadsdirektör Ritva VIljanen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
03.10.2022 16:15
Vandas utgifter sjunker med drygt 46 procent och uppgår till närmare 990 miljoner euro 2023. Välfärdsområdet för Vanda och Kervo som inleder sin verksamhet i början av nästa år innebär att stadens egna utgifter sjunker, men också att skatteintäkterna blir mindre.
Skatter och statsandelar täcker omkring fyra femtedelar av utgifterna i nästa års Vandabudget. Budgetförslaget presenterades på måndagen av stadsdirektör Ritva Viljanen
Vanda har fortsatt att korta av sina skulder och är enligt Viljanen nästa år en av de minst skuldsatta större städerna i Finland.
– Med tanke på de stigande räntorna är det goda nyheter för stadens ekonomi, säger Viljanen.
Satsningarna i nästa års budget följer de ramar Vanda redan lagt upp för sin verksamhet. De stora svenska anslagen går till Mårtensdals skola som ska renoveras och också få nytt kök. 
Skolor och daghem är även i övrigt stadens största utgiftspost. Prognoserna spår att Vandaborna blir 4 000 fler nästa år och det innebär att det behövs fler platser både på daghem och i skolor. I den här siffran har stadsdirektör Viljanen inte räknat in de flyktingar från Ukraina som eventuellt söker sig till Vanda under året.
– Stadens ekonomi är bättre än vi väntat oss tack vare att en del skatteintäkter släpar efter och redovisas nästa år. Däremot har staten inte ersatt kommunerna fullt ut för utgifter relaterade till coronapandemin, säger Viljanen.
På sikt är målsättningen att bevara en balans i stadens ekonomi.
Bland satsningarna nästa år finns nya stadsdelar, en nöjespark i Backas, ett nytt kulturcentrum i Myrbacka, det stora nya campuset för inlärning i Ånäs och idrottsparken Elmo mellan Björkby och Korso. Elmo får en simhall som fyller de krav internationella tävlingar ställer och dessutom en ishall.
Beslut om Vandaspåran, en spårväg mellan Mellungsbacka och flygplatsen fattas nästa sommar. Tills vidare ingår bara planeringspengar i budgetförslaget.
– Vandaspåran kostar, men den ger oss också inkomster på sikt, det visar satsningar på tidigare spårvägar, säger Viljanen.
Stadsdirektören är nöjd också över att sysselsättningen i Vanda nu är bättre än de två senaste åren. Men tyvärr sjunker långtidsarbetslösheten långsamt, säger hon. Också arbetslösheten bland unga är fortfarande högre än före pandemin.

ANDRA LÄSER