Är du gravid och fundersam över ditt arbete i dessa coronatider? I vissa fall finns rätt till särskild moderskapspenning

Gravida arbetstagare inom hälso- och sjukvården eller småbarnspedagogiken kan ha rätt till särskild moderskapspenning på grund av coronaviruset, om det inte finns annat arbete att erbjuda.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL hör gravida inte till en särskild riskgrupp i fråga om coronaviruset.
Arbetsgivaren ska eftersträva att erbjuda andra arbetsuppgifter om en gravid arbetstagares arbetsuppgifter eller -förhållanden äventyrar mammans eller fostrets hälsa, och riskfaktor inte kan elimineras.
Om det inte är möjligt att omorganisera arbetet och arbetstagaren är tvungen att bli borta från arbetet kan hon få särskild moderskapspenning från FPA. De riskfaktorer som ger rätt till särskild moderskapspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen.
– Den primära lösningen är att eliminera riskfaktorn i arbetet. Om det här inte är möjligt säkerställer man att arbetstagaren kan skydda sig tillräckligt från riskfaktorn eller flyttar henne till andra arbetsuppgifter. Arbetsarrangemang är alltid primära i förhållande till särskild moderskapspenning, säger förmånschef Johanna Aholainen vid FPA i ett pressmeddelande.

Gravida ingen riskgrupp

Enligt de riktlinjer som Institutet för hälsa och välfärd THL dragit upp hör gravida inte till en särskild riskgrupp i fråga om coronaviruset.
Mot bakgrund av den forskningsbaserade information som finns för närvarande löper gravida inte någon större risk att drabbas av svår sjukdom på grund av coronavirus än andra i samma ålder.
– Då rätten till särskild moderskapspenning bedöms tillämpar FPA ändå den så kallade försiktighetsprincipen. Enligt den strävar man efter att skydda gravida mot sådana risker och belastningsfaktorer som det finns begränsat med forskningsbaserad information om, poängterar ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo vid FPA.
När det gäller coronaviruset anser man utifrån den information som finns i dag att ändamålsenligt skydd är en tillräcklig säkerhetsåtgärd i allmänna arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och vid normala patientkontakter.
Aholainen understryker att anvisningarna bygger på en situation där man har utlyst undantagstillstånd i Finland. Anvisningen justeras om situationen förändras.

Kortvarig kundkontakt ger inte rätt till särskild moderskapspenning:

Rätt till särskild moderskapspenning kan uppstå för den som arbetar inom småbarnspedagogiken, om det inte finns annat arbete att erbjuda.
De som arbetar inom småbarnspedagogiken vistas långvarigt i samma utrymmen och i närkontakt med en blandad grupp barn. Möjligheterna att skydda sig är inte desamma som för andra arbetstagare.
För en person som arbetar inom hälso- och sjukvården kan rätt till särskild moderskapspenning uppstå om hon inte kan flyttas från vårdarbete med coronaviruspatienter till andra uppgifter, eller om det är omöjligt att använda ändamålsenlig skyddsutrustning i vårdarbetet.
I allmänna kortvariga kundservicesituationer som på apotek eller i butiker är smittrisken emellertid inte, enligt nuvarande information, så stor att rätt till särskild moderskapspenning skulle uppstå.
Källa: FPA
ANDRA LÄSER