Europa och USA saknar starka ledare

08.04.2022 14:30
Hur fungerar egentligen de västliga demokratiska ländernas omsorg om Ukraina? Vi följer genom tv:s och radions rapportering hur mer och mer av städerna och landsbygden bombas och förstörs och människor dör och såras och vi beskärmar oss över de ofantligt grymma händelserna. Kunde vi ha gjort någonting annat? Enligt min åsikt kunde ledarna ha varit modigare och mera tillmötesgående mot Ukrainas president och det ukrainska folket.
Om västvärlden på riktigt vill stöda Ukraina så hade till exempel USA:s president inte som första uttalande sagt att landet inte på något militärt sätt deltar i att förhindra ett anfall på Ukraina. Ett liknande uttalande gjorde också Natos generalsekreterare. Ett mycket bättre tillvägagångssätt hade varit att Nato med USA i spetsen klarare hade upplyst Putin om att ett anfall på det självständiga Ukraina är ett direkt angrepp på alla demokratiska länder och därför kommer att uppfattas som ett angrepp på dem alla och kommer att förhindras också med militära medel. Detta hade säkert fått till och med Putin att tänka sig för innan han anföll. Jag tror att till exempel John F. Kennedy eller Ronald Reagan hade förfarit på ett annat sätt än dagens ledare. Med andra ord har vi inga starka ledare i USA och Europa.

Paul-Håkan Krokfors,

Karleby

ANDRA LÄSER