Kunskaperna i matematik minskar drastiskt hos niondeklassarna

Kunskaperna inom matematik har minskat i nionde klassen sedan år 2000. "De elever som klarar sig dåligt kan ha intrycket att man i matematik inte längre behöver kunna mekaniska saker", säger Jari Metsämuuronen, ledande utvärderingsexpert på Nationella centret för utbildningsutvärdering, i ett pressmeddelande.

Nivån på kunskaperna inom matematik har sjunkit märkbart jämfört med tidigare år, enligt NCU. Den sjunkande kompetensnivån följer den trend för kompetensnedgång som pågått sedan år 2000.
SPT
09.12.2021 05:00 UPPDATERAD 09.12.2021 08:31
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade kunskaperna i matematik i nionde klassen under våren 2021. I den nationella utvärderingen deltog 12 482 elever från 167 skolor på Finlands fastland.
Kunskaperna inom matematik 2021 avviker från tidigare år, enligt NCU. Till skillnad från tidigare år har kompetensen tydligt differentierats. Eleverna är indelade i tre grupper: grupper med svag, medelhög och mycket god framgång.
”I praktiken innebär skillnaden att de bästa eleverna i årskurs 9 redan behärskar uppgifterna inom den korta lärokursen i studentexamen och de svagaste eleverna har svårigheter med uppgifter som motsvarar årskurs 6 eller till och med årskurs 3”, säger Jari Metsämuuronen, ledande utvärderingsexpert på NCU, i ett pressmeddelande.
Enligt NCU verkar det finnas minst två faktorer som inverkar på skillnaderna i kunskap. Å ena sidan förklaras en del av fenomenet av coronapandemin. För en del har distansstudier varit krävande. Särskilt betoningen på självständighet placerade eleverna i en ojämlik ställning under pandemin enligt NCU.
Därtill finns det en skillnad när det gäller elevernas svarstekniker.
De bästa eleverna skrev samvetsgrant in motiveringarna till matematiska uppgifter på samma sätt som tidigare år, men för elever i grupperna med svag och medelhög framgång var det vanligare att låta bli att svara på uppgifter som kräver motiveringar.
Enligt NCU kan detta dock handla om svarsteknik i digitala experiment.

Lägre än tidigare

Nivån på kunskaperna inom matematik har sjunkit märkbart jämfört med tidigare år, enligt NCU. Den sjunkande kompetensnivån följer en trend för kompetensnedgång som pågått sedan år 2000.
Coronapandemi eller svarsteknik förklarar inte den långvariga nedåtgående trenden.
”Gissningen är att kompetensminskningen åtminstone delvis har att göra med att kunnandet i processerna för informationsinhämtning har betonats i stället för att komma ihåg fakta. De elever som klarar sig dåligt kan ha intrycket att man i matematik inte längre behöver kunna mekaniska saker, såsom uträkningar, eftersom man enkelt hittar information på nätet", säger Metsämuuronen.

ANDRA LÄSER