IMF justerar upp global prognos

Världsekonomin krymper med 4,4 procent i år, enligt Internationella valutafonden (IMF). Det är en något mjukare nedgång än raset på 5,2 procent som IMF:s ekonomer räknade med i juni.

IMF, med chefen Kristalina Georgieva, räknar med att världsekonomin krymper med 4,4 procent i år. Arkivbild.
Eurozonen tillhör de värst drabbade med ett BNP-ras på beräknade 8,3 procent i år till följd av coronakrisen. Det är ett betydligt hårdare bakslag än för både USA och Japan, vars ekonomier antas krympa med 4,3 respektive 5,3 procent i år. Och Kina klarar sig trots en kraftig inbromsning samtidigt över plusstrecket, med en tillväxt på 1,9 procent.
Samtidigt framgår det att det nu ser dystrare ut för så kallade tillväxtländer i coronakrisen än vad IMF tidigare trodde.

Draghjälp från stimulanser

Det globala bakslaget under andra kvartalet, då covid-19-pandemin och påföljande nedstängningar slog till, blev inte lika brutal som befarat. Enligt IMF:s ekonomer handlar det om effekterna av att många stora ekonomier, särskilt i västvärlden, öppnades upp redan i maj och juni efter nedstängningar på grund av pandemin. Samtidigt pekar indikatorer mot en starkare återhämtning än väntat under tredje kvartalet.
Draghjälp kommer från finans- och penningpolitiska stimulanser på motsvarande 12 000 miljarder dollar, enligt IMF:s chefsekonom Gita Gopinath.
Men sysselsättningen har tryckts ned hårt av krisen, vilket slår särskilt hårt mot låginkomsttagare, unga och kvinnor.
Krisens konsekvenser väntas bli ihållande, varnar Gopinath.
"Det är avgörande att finans- och penningpolitiskt stöd inte dras tillbaka för tidigt", skriver hon i en uppmaning till världens finansministrar och centralbankschefer.

Stor osäkerhet

Osäkerheten är ovanligt stor i prognosen, varnar IMF. Återhämtningen bygger på hälsofaktorer som till naturen är svåra att förutse, bland annat vad gäller den framtida smittspridningens omfattning och hur den hanteras.
Andra osäkerhetsfaktorer som IMF pekar på är hur effekterna av sämre efterfrågan och försvagad turism slår. Det är även oklart hur finansmarknaderna kommer att utvecklas och hur flödena av globalt kapital går i krisen.
"Risken för sämre tillväxt än beräknat är fortsatt betydande", skriver IMF:s ekonomer i prognosen.
Återhämtningen 2021 beräknas i den nya IMF-prognosen till 5,2 procent, vilket i sin tur är 0,2 procentenheter mindre än vad fondens ekonomer såg framför sig i juni. Prognossänkningen för nästa år hänger ihop med att nedgången 2020 inte blir så stor som befarat.

90 miljoner i extrem fattigdom

Efter återhämtningen 2021 beräknas den globala ekonomin vara 0,6 procent mindre än under 2019.
Under 2022 ser IMF en något mer dämpad tillväxt framför sig än för 2021 och prognosen för global tillväxt på medellång sikt väntas stabiliseras kring 3,5 procent därefter.
Om man jämför de prognoser som nu gäller med hur tillväxtprognosen låg före covid-19-pandemin uppgår det sammanlagda globala produktionsbortfallet till hela 28 000 miljarder dollar (motsvarande 246 000 miljarder kronor) under åren 2020–2025, enligt IMF:s beräkningar.
IMF varnar i prognosen för att bakslaget till följd av covid-19-pandemin slår brett mot levnadsstandarden i alla typer av länder. Pandemin kommer att vända framstegen som har gjorts sedan 1990-talet vad gäller minskning av global fattigdom och kommer att öka klyftorna, enligt IMF. Nästan 90 miljoner människor riskerar att hamna i vad som klassas som extrem fattigdom, med mindre än 1:90 dollar per dag att röra sig med.
Stängda skolor i samband med pandemin utgör samtidigt en tung utmaning som kan ge bakslag på sikt, enligt IMF.

Spanien, Italien och Indien sticker ut som de ekonomiskt allra hårdast drabbade länderna i coronakrisen, med ett beräknade BNP-ras på drygt 10 till nästan 13 procent i år.
Land: BNP-utveckling 2020 (i procent)
USA: -4,3
Tyskland: -6,0
Frankrike: -9,8
Italien: -10,6
Spanien: -12,8
Storbritannien: -9,8
Kanada: -7,1
Japan: -5,3
Kina: +1,9
Indien: -10,3
Ryssland: -4,1
Brasilien: -5,8
Mexiko: -9,0
Saudiarabien: -5,4
Nigeria: -4,3
Sydafrika: -8,0
Källa: IMF, World Economic Outlook, October 2020

ANDRA LÄSER