Kolumn: En poets urhem på fyrtio kvadrat – Brodsky bidrog till mytologiseringen av Sankt Petersburg

Joseph Brodsky lever, konstaterar Zinaida Lindén efter ett besök i museet ”Ett och ett halvt rum” i S:t Petersburg.

Joseph Brodsky tilldelades Nobelpriset i litteratur 1987.
22.02.2023 05:00
Den 2 februari ordnade Alexandersinstitutet seminariet ”Building Heritage and War”, där bland annat den finländske konsthistorikern Lars Petterssons monografi Die kirchliche Holzbaukunst auf Der Halbinsel Zaonez'e in Russisch-Karelien (1950) figurerade. År 2020 utkom den i Moskva.
För att kunna delta i seminariet hade den ryska versionens redaktör konstvetaren Michail Miltjik (f.1934) beviljats ett finskt visum. Ytterligare ett evenemang med Miltjik hade annonserats i Finland, en föreläsning om de två Joseph Brodsky-hemmuseer som Miltjik grundat i S:t Petersburg och i den by dit poeten förvisades för ”social parasitism” år 1964.
Tyvärr blev föreläsningen inställd: Miltjiks visum gick ut 6.2.

ANDRA LÄSER