Hur finner man lyckan?

Det finns oräkneliga böcker och kurser om vad lycka är, hur man finner den och hur man lyckas hålla den kvar. De senaste åren har intresset för vad det är som gör oss lyckliga formligen exploderat, samtidigt som den psykiska ohälsan ökar i alla samhällsgrupper.

Lycka är ett svårt begrepp, det går inte att mäta i pengar, timmar eller prylar. Däremot blir många människor lyckliga då de får vistas i naturen, umgås med familjen, gosa med husdjur och vara friska.
Läran om lycka eller The Science of Well-Being – det är den populäraste kursen någonsin vid amerikanska Yale-universitetet. Professor Laurie Santos utvecklade kursen som en respons till oroväckande höga nivåer av depressioner, oro och stress bland studenterna. Mer än 2,7 miljoner människor har deltagit i den kostnadsfria onlinekursen och den har rönt stor uppmärksamhet världen över.
ANDRA LÄSER