74-åringar röstade flitigast i EU-valet – hälften röstade i förtid

Hälften av alla som röstade i Europaparlamentsvalet gjorde det i förtid. Bild: SPT

Enligt Statistikcentralens rapport röstade knappt 43 procent av finländarna i Europaparlamentsvalet.

Av finska medborgare bosatta i Finland röstade 42,7 procent. Det är 1,7 procentenheter mer än i det förra EU-valet, visar Statistikcentralens översikt över valdeltagandet.

Ungefär hälften av alla som röstade gjorde det i förtid. De aktivaste förtidsröstarna var 75-åringarna. Bland 18-åringar röstades det minst i förtid. Kvinnorna var mest aktiva på att förtidsrösta, ända upp till åldersgruppen 73-åringar.

I 143 kommuner användes det elektroniska rösträttsregistret. På så vis har man kunnat ta fram mer specifika uppgifter om dem som röstade på valdagen. Det elektroniska rösträttsregistret täckte 41,9 procent av de röstberättigade i europaparlamentsvalet 2019.

I dessa 143 kommuner var valdeltagandet högst bland 74-åringar, av dem röstade 58,9 procent. I hela landet röstade kvinnor mer aktivt än män, skillnaden mellan dessa var 1,7 procentenheter. I de områden där elektroniska rösträttsregister användes var valdeltagandet högre bland kvinnorna, särskilt bland unga röstberättigade i åldern 18–38 år.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning