Skärpt straff för kriminalöverkonstapel

Högsta domstolen dömer en tidigare kriminalöverkonstapel vid Helsingfors polisinrättning till ett fem månader långt villkorligt fängelsestraff. Polisen har varit underställd narkotikarotelns tidigare chef Jari Aarnio.

Högsta domstolen dömer Mikael Runeberg till ett villkorligt fängelsestraff i det fall som har kopplingar till Jari Aarnio.
Högsta domstolen har skärpt straffet för Mikael Runeberg, tidigare kriminalöverkonstapeln vid narkotikabrottsenheten vid Helsingfors polisinrättning.
Han var inblandad i det som har kallats tunnfallet med sin tidigare chef Jari Aarnio. Ärendet hänför sig till smuggling av hasch.
Högsta domstolen dömer Runeberg för flera brott mot tjänsteplikt och för ett brott mot tjänstehemlighet. Straffet är villkorligt fängelse i fem månader.
Hovrätten avgjorde ärendet i juni 2019. Hovrätten ansåg bland annat att kriminalöverkonstapeln hade gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt när han tillsammans med Aarnio deltog i arrangemang där tingsrätten på grund av felaktiga och vilseledande uppgifter beviljade obefogade tillstånd för teleövervakning och avlyssning. Brotten begicks under nästan nio månader.
Läs också: Han fälldes, friades och sparkades – nu talar Mikael Runeberg om Aarnioprocessen
I sin dom, som gavs på onsdagen, anser Högsta domstolen att gärningarna visar på en likgiltig inställning till användning av tvångsmedel. Klandervärdheten ökar av att tingsrätten utnyttjades för att genomföra gärningarna. Gärningarna skadade också förtroendet för polisens verksamhet.
Utöver tvångsmedlen hade Runeberg olagligt använt polisens register för att få sekretessbelagda uppgifter om de brottsmisstankar som gällde Aarnio. Han hade delvis gjort sökningarna på uppmaning av chefen. Kriminalöverkonstapeln visste att detta var lagstridigt och försökte maskera sökningarna, menar Högsta domstolen.
Helsingfors hovrätt dömde Runeberg till bötesstraff och avslog åklagarens krav på att han skulle avsättas. I Högsta domstolen yrkade åklagaren på att bötesstraffet skulle skärpas till villkorligt fängelsestraff och att Runeberg skulle avsättas från sin tjänst.
Högsta domstolen avslår åklagarens krav på avsättning, eftersom han inte längre är verksam i den tjänst som han hade när brotten begicks.
Högsta domstolen har behandlat ärendet om straffet för Runeberg som prejudikat.

ANDRA LÄSER