Posten levererar hemtjänst, staden är nöjd

Tre månader efter att Posten började leverera hemvårdstjänster på svenska i Helsingfors har de tidigare klagomålen över bristande service så gott som tystnat. Snart tar Posten också över klienterna på Drumsö.– Jag är glatt överraskad över hur bra allt nu fungerar, säger hemvårdschef Pia-Maria Grönqvist på stadens södra hemvårdsenhet.

Hemvårdschef Pia-Maria Grönqvist tror att hemvården på svenska i Helsingfors drar nytta av att språket beaktats på nytt sätt under upphandlingen i våras.
Annika Rentola
24.12.2017 07:48
Bytet gick över en natt. Sent på kvällen den sista dagen i september lämnade företaget Debora ifrån sig nycklarna till alla sina svenskspråkiga klienter i Helsingfors. Nycklarna plockades upp och delades ut till hemvårdarna på Postens dotterbolag Posti hemtjänster.
– Och följande morgon var de nya vårdarna hemma hos klienterna, säger Pia-Maria Grönqvist, chef på södra enheten för Helsingfors stads hemvårdstjänster.
De svenskspråkiga hemtjänsterna har under senare år varit något av ett sorgebarn i Helsingfors. På den enda svenskspråkiga hemvårdsenheten i staden – den Grönqvist basar för – har man länge haft svårigheter att rekrytera svenskspråkig personal. Vakanser har funnits, men de sökande har lyst med sin frånvaro.
– Vi vet faktiskt inte vad det här handlar om. Vi har ju praktikanter som kommer från läroinrättningarna, men sedan söker de inte jobb hos oss och vi kan inte tvinga någon att arbeta.

Svårt rekrytera svenskkunniga

Grönqvist bollar med olika alternativ: det södra distriktet är geografiskt vidsträckt och avskräcker kanske därför, de nyutbildade söker kanske jobb i sina hemtrakter på andra håll i landet. En annan sak är att grundlönerna på 1 800–2 150 euro per månad plus några hundralappar i tillägg är svåra att leva på med Helsingfors boendekostnader.
I somras var läget så bekymrande att Svenska pensionärsförbundet aktiverade sig och lämnade in en anmälan till justitieombudsmannen för att få svar på om kvaliteten på den svenskspråkiga hemvården möter lagens krav. Bakgrunden var en undersökning som visade att 64 procent av dem som begärt att få hemvård på svenska inte fick det. Något svar på sin fråga har förbundet fortfarande inte fått.
På den enda svenska enhetens område – som tar hand om klienter i Kronohagen, Eira, Kampen, Gräsviken, Tölö, Busholmen och på Drumsö – arbetar två svenskspråkiga team. I resten av staden är de svenskspråkiga hänvisade till finskspråkig personal ifall de inte råkar träffa på någon av de svenskspråkiga hemvårdare som valt att arbeta på finska sidan i organisationen. För att trygga service på svenska också utanför den svenska enhetens geografiska gränser har staden köpt tjänster av privata vårdbolag. Det är här de flesta klagomålen kommit in. Företagen har trots sina löften och avtal helt enkelt inte klarat av att leverera svensk service.

Också Drumsö

Nu är läget nytt. I somras upphandlades hemvårdstjänsterna enligt ny modell. Den här gången hanterades de finska och svenska tjänsterna separat. Då kom företagen att konkurrera om ett avtal för svensk service, inte om ett allmänt avtal för hemvårdstjänster där svenskan kan komma in som något slags bonus.
Inom januari tar Postens hemvård över ytterligare ett område, nämligen Drumsö.
– Den omställningen kan skötas klientvänligare än det där bytet över en natt, som berodde på att företaget Debora inte ville arbeta med någon övergångsperiod efter att avtalet upphörde, säger Grönqvist.
På Drumsö ordnade staden och Posten för ett tag sedan tillsammans ett möte för alla områdets klienter, deras anhöriga för att berätta vad det är som händer. Under december har sedan bekanta hemvårdare från staden besökt klienterna tillsammans med den nya personalen på Postens hemvård.
Carina Sundell, serviceansvarig för Postens hemtjänst i Nyland, säger att personalen fått förklara det här med att Posten har ett vårdbolag som dotterbolag.
– Att det inte är brevbäraren som kommer, säger hon.
Personalen består mest av sjuksköterskor och närvårdare.
Sundell tror att social- och hälsovårdsreformen har gjort sitt för rekryteringen så att vårdpersonalen inte längre ser den offentliga sektorn som den självklara arbetsgivaren utan har börjat tänka på privata aktörer som ett alternativ.
Grönqvist samarbetar gärna med Posten.
– Jag är ledsen över att vi på staden inte har klarat av att möta behovet av vård på svenska, men jag är glad över att Posten verkar klara av det. De har lyckats rekrytera personal där vi inte har lyckats. Det blir väl allt mer så att myndigheter och det offentliga får en mer övervakande roll. Vi har regelbundna möten med Postens hemtjänster också om det inte är något alarmerande på gång. I ett enda fall har man inte kunnat leverera, men finns ju alltid engångsföreteelser, säger hon.
Den svenskspråkiga personal som frigörs när Posten tar över hemvårdstjänsterna på svenska på Drumsö ska stärka det svenskspråkiga teamet i stadens södra hemvårdsenhet.

ANDRA LÄSER