Henriksson: Vi behöver stabilitet i den finländska politiken

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) efterlyser bättre personliga relationer mellan partiledarna.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att Svenska folkpartiet stöder den tidigare regeringssammansättningen och är berett att fortsätta jobba med det befintliga regeringsprogrammet.
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson håller fast vid partiets tidigare kommentar om att man stöder regeringssammansättningen och regeringsprogrammet. Efter Antti Rinnes (SDP) avsked kommer en ny regeringssonderare att utses och SFP är inställt på att fortsätta samarbeta med SDP, Centern, Vänsterförbundet och De gröna.
– Vi tycker att det är den bästa lösningen, vi har ett bra regeringsprogram, säger Henriksson.
Hon säger vidare att det är viktigt att snabbt få ihop en funktionsduglig regering. De andra regeringspartierna har också uttryckt en vilja att fortsätta samarbeta med det befintliga regeringsprogrammet.
– Det som hänt tär ju förstås på relationerna mellan SDP och Centern, och där behövs ett stort arbete för att hitta ett förtroende. Jag har förstått på bägge partierna att det finns en vilja till det.

Hoppas på stabilitet

Sedan början av 1980-talet har regeringarna i Finland varit förhållandevis långlivade. Ett undantag är Anneli Jäättenmäkis (C) regering som satt i knappa 70 dagar. Mari Kiviniemis (C) och Alexander Stubbs (Saml) regeringar satt båda i lite över 300 dagar.
Antti Rinnes regering klockade in på 181 dagar.
– Jag hoppas innerligt att det här inte är en ny trend inom finsk politik, att man försöker rubba på statsministerposten utifrån enskilda frågor, säger Henriksson.
Hon hoppas på att vi i framtiden har långvariga regeringar som skapar stabilitet. Sedan tror hon också på att personkemierna behöver byggas på inom regeringen.
– Man behöver fortsätta bygga på personliga relationer. Det är viktigt att partiordförande lär känna varandra som personer, säger justitieministern.

ANDRA LÄSER