HFD: Finnair diskriminerade person med funktionsnedsättning

En person med funktionsnedsättning uppmanades boka tre platser i stället för en då hen skulle flyga med Finnair. Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att de anser att flygbolaget brutit mot diskrimineringslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Finnair diskriminerat en person med funktionsnedsättning.
22.12.2021 13:18 UPPDATERAD 23.12.2021 06:31
Högsta förvaltningsdomstolen anser att Finnair har diskriminerat en person med funktionsnedsättning. Personen i fråga tvingades köpa tre platser bredvid varandra till grundpris för att kunna åka med.
Personen behövde extra utrymme på grund av en skada i benet. Finnair kunde inte erbjuda en sådan plats, utan uppmanade personen att köpa tre platser i stället.
Enligt HFD borde Finnair ha gjort rimliga anpassningar för att möta kundens behov, skriver man i ett pressmeddelande.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) tog saken vidare till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 2016. Nämnden kom till slutsatsen att Finnair hade diskriminerat passageraren med funktionsnedsättning.
Därefter överklagade Finnair beslutet till HFD, som nu kan konstatera att flygbolaget brutit mot diskrimineringslagen. HFD anser att en sänkning av priset för de extra platserna personen tvingades boka hade varit på sin plats.
Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman anser att domstolens utslag är betydelsefulla när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
"Beslutet stärker ett reellt förverkligande av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Vi är verkligt glada över det", konstaterar hon.
Diskrimineringslagen kräver att anordnare av tjänster, myndigheter, anordnare av utbildning och arbetsgivare ska göra rimliga anpassningar, så att en person med funktionsnedsättning jämlikt med andra kan sköta sina ärenden hos myndigheter.
Lagen förutsätter även att personer med funktionsnedsättning ska få utbildning, arbete samt sådana varor och tjänster, som står allmänt till buds. Att neka rimliga anpassningar utgör diskriminering enligt diskrimineringslagen.
"Det är ytterst viktigt att alla serviceproducenter och aktörer som är skyldiga att göra anpassningar känner till omfattningen av kravet på anpassningar. Individens behov måste beaktas", säger specialsakkunnig Tiina Valonen vid diskrimineringsombudsmannens byrå.

ANDRA LÄSER