Stark strålning ökar dramatiskt med 5G

5G är "farlig” för att denna starka mikrovågsstrålning nu skall täcka alla tänkbara skrymslen i vår omgivning, för att möjliggöra "tingens internet”.

Anders Gustafsson avslutade för sin del diskussionen om farorna med 5G-strålningen med att ställa en fråga (HBL Debatt 30.8). Vad gör 5G farligt, frågar han, refererande till den diskussion som pågått i HBL under sommaren. Diskussionen initierades av läkarna Karin Munsterhjelm, Rauli Mäkelä och Päivi Mäkeläinen (HBL Debatt 28.7). Alla tre mycket kända och omtyckta läkare för oss elöverkänsliga. Jag vill här kort svara på Gustafssons sista fråga.
All elektromagnetisk strålning, om det sen gäller mikrovågor och radiovågor eller svagare sådan, är hälsovådlig för människan. Det har WHO:s såkallade cancerorgan slagit fast i två beslut, det senaste gällande radiovågorna från mobiltelefonerna 2011. De här besluten kan inte förnekas av någon och de bygger på all samlad kunskap om hälsofarorna med denna strålning som fanns att tillgå 2011. Och sen dess har nio år förflutit och mängder med nya forskningsrapporter kommit ut som bekräftar WHO:s ställningstagande.
Gustafsson har rätt i att 5G i sig inte är en ny teknik. 2G–4G byggde på samma elektromagnetiska strålning på höga frekvenser. Från och med 2G Edge som togs i bruk i Finland 2003–2004 har alla signaler varit digitala och modulerade på ett sätt som gjort att de är starkt pulserande och "söndriga” och verkar samtidigt på många olika frekvenser. Människans celler har svårt att tolka dessa starka, pulserande signaler och de har biologiska effekter av många olika slag. Det här erkänns öppet i Finlands nya strålningslagstiftning och i de förordningar som kompletterar lagen. Lagstiftningen är helt ny och gjord så att utbyggnaden av 5G möjliggörs.
5G är "farlig” för att denna starka mikrovågsstrålning nu skall täcka alla tänkbara skrymslen i vår omgivning, för att möjliggöra "tingens internet”. 5G kommer att sändas också på skyhöga millimeterfrekvenser som i dag bara används av radarapparatur hos fartyg och flygplan och vid meteorologiska undersökningar. Och i viss mån också i bilar med mera. 5G kräver att sändare och basstationer byggs ut överallt i vår omgivning: På husen, inne i husen och lägenheterna, överallt i stan och vår omgivning. Det betyder att den sammansatta mängden stark strålning ökar dramatiskt överallt. Vår kropp har efter det ingen plats att vila på. Hittills har mobilstrålningen täckt bara vissa sektorer i vår omgivning. Det har alltid funnits platser med mycket låg strålning, som till exempel trähuset i skärgården där jag skriver denna text. Vi har här en stor sändarmast på 600 meters avstånd, men här nere bland träden försvinner strålningen nästan helt.
5G skall ändra allt detta. Amerikanen Elon Musk har redan nu sänt upp hundratals med 5G-sändarsatelliter i omlopp runt jorden och fler är på väg. Ingen radioskugga skall längre finnas. Och då 5G småningom byggs ut i Finland kommer varje liten plats att täckas av denna strålning som till sin typ skiljer sig från 4G. Strålningen kan koncentreras mot en enda mottagare (person) och den kommer att sändas också på radarfrekvens. Och allt detta samtidigt som 3G och 4G och all wifistrålning också ökar hela tiden. Bland annat kommer den nya coronaappen som togs i bruk på måndagen att kräva att människorna håller Bluetooth-funktionen påslagen hela tiden i sina telefoner. Det ökar strålningen i närmiljön och inomhus starkt.

Christian Blom,

Helsingfors

ANDRA LÄSER