Professor kritisk till fastighetsplan: Riskerar hota oberoendet vid Åbo Akademi

Kimmo Grönlund, ordförande för Professorsförbundets lokalavdelning, är kritisk till processen kring Åbo Akademis fastighetsplan. Han ser en risk för att den externa styrningen av verksamheten kommer att öka.

Kimmo Grönlund är ordförande för Professorsförbundets lokalavdelning vid Åbo Akademi, och anser att anställda och studenter först borde ha tillfrågats om behov kring fastigheterna, innan en färdig plan presenteras.
För Kimmo Grönlund, ordförande för Professorsförbundets lokalavdelning vid Åbo Akademi, kom nyheten om att ÅA planerar göra sig av med flera fastigheter som en total överraskning. Han kallar planen dramatisk.
– Det har inte funnits några som helst indikationer om detta och inte förts någon som helst diskussion.
Han ser det som fel marschordning att styrelsen ska ta ställning till fastighetsplanen, med målet att den ska godkännas ännu i vår – i stället för att planen skulle utgå från vad personal och studenter ser för behov.
– Först borde man kartlägga behovet, måste man avstå från fastigheter och vad får man i stället?
Grönlund förundrar sig också över Stiftelsen för Åbo Akademis roll i sammanhanget. Stiftelsen har grundats för att understöda ÅA:s verksamhet. Det har den gjort genom att skaffa fastigheter, renovera dem och sedan låta ÅA använda dem vederlagsfritt.
Kimmo Grönlund är ordförande för Professorsförbundets lokalavdelning vid Åbo Akademi, och anser att anställda och studenter först borde ha tillfrågats om behov kring fastigheterna, innan en färdig plan presenteras.
Enligt planen är tanken att Åbo Akademi ska börja betala hyra, och stiftelsen omfördela sin finansiering till ÅA på annat sätt.
Grönlund menar att det finns en risk för att stiftelsen riktar sin finansiering eller ställer villkor så att oberoendet inte längre är garanterat.
– Jag är rädd för att det här ökar den politiska styrningen vid akademin.
Han frågar sig vem som bestämmer över hur stödet används, är det stiftelsen eller rektor? Enligt Grönlund är ett stöd i form av fastigheter betydligt bättre för vetenskapen. Då kan professorerna bestämma över forskningens innehåll.

Vill se campusliv

Kimmo Grönlund är professor vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten som finns i det så kallade ASA-huset, en av de fastigheter som ÅA planerar att lämna.
Där rustar han för tillfället upp två laboratorier för experiment i samtalsdemokrati. De är påkostade och finansieras av Finlands Akademi som en del av en nationell forskningsinfrastruktur i allmän opinion. Grönlund leder infrastrukturen och frågar vad som ska hända med laboratorierna, som också används i undervisningen, om fakulteten tvingas flytta.
Argumentet att lokaler vid Åbo Akademi har stått tomma köper han inte.
– Att man hänvisar till att byggnader stått tomma i två år har ju att göra med akademins bestämmelser om distansarbete.
Grönlund tror inte heller att det kommer att bli distansstudier och distansarbete i så hög grad efter pandemin som direktören för universitetsservice Heidi Backman antyder för HBL.
– Anställda och studerande utgår från campusliv, säger han.

ANDRA LÄSER