De vill få små bolag att växa

Det nya riskkapitalbolaget Saari Partners söker företag i servicebranschen som är för små för att etablerade riskkapitalinvesterare ska vara intresserade. Målet är att utveckla företagen med hjälp av digitalisering och varumärkesbyggande.

Saari Partners består av (fr.v.) Pirjo Kiiski, Mikael Lönnroth, Mia Sirkiä och Ben Wrede.
12.03.2018 05:36
Saari Partners presenterade förra veckan sin första fond på 40 miljoner euro. Målgrupp för investeringarna är mindre företag i servicebranschen, där omsättningen ligger på 4–7 miljoner euro. Vd:n och medgrundaren Ben Wrede nämner disponentbranschen som en tänkbar nisch.
– I Finland finns många lysande småföretag med goda förutsättningar att växa, men som själva saknar de nödvändiga resurserna, säger Wrede.
Tanken är att investerarna ska utveckla och få serviceföretagen att växa främst genom ökad satsning på digitalisering och varumärkesbyggande.
Bolag i den storleksklass Saari riktar in sig på är en något bortglömd kategori, eftersom den är för liten för att intressera traditionella riskkapitalbolag. Saari Partners mål är att få investeringarna att växa upp till en omsättning på omkring 25 miljoner euro. Då är de i lämplig storlek för att säljas vidare – kanske till något av de mer etablerade riskkapitalbolagen.
– Vi söker företag som redan har etablerade kundförhållanden och ett positivt kassaflöde.
Enligt Wrede vill man bygga sina företag så att de har en riktig bolagsstyrning och inte är beroende av en enda person. Att jobba med bolag i den kategori man är ute efter, innebär enligt Wrede att man måste hjälpa med väldigt konkreta problem. Förutom digitalisering och varumärkesbyggande kan det handla om förbättrad kundkommunikation, administrativa processer, personalfrågor och logistik.
Teamet bakom Saari Partners är handplockat för att bidra med specialkunskap inom de områden man främst satsar på. Själv kommer Wrede närmast från vd-posten på placeringsbolaget Atine. Övriga partner är Mikael Lönnroth med bakgrund som it-chef på bland annat Turvatiimi och Oral Hammaslääkärit, Pirjo Kiiski som är tidigare finansdirektör på Lumene, samt Mia Sirkiä som kommer från reklambyrån Hasan & Partners och är specialiserad på varumärkesbyggande. Alla är jämlika partner i bolaget.
Av fondens kapital står teamet självt för 1 miljon euro, eller 2,5 procent. Största investerare är Finlands Industriinvestering som gått in med 22 miljoner euro. Bland övriga investerare finns Ilmarinen (tidigare Etera), AI-Partners, Elo och JHL.
Enligt planerna görs den första investeringen i höst.
– Förarbetet är gjort och vi vet vem vi ska diskutera med. Sedan gäller det förstås att komma överens om alla villkor.
Målet är sedan att köpa ett företag per år. Saari Partners räknar med att utveckla sina investeringar i ungefär fem år. Det betyder att man efter sex år börjar sälja ett företag per år.
– Men det är förstås bara en uppskattning. Först gäller det att hitta rätt bolag och sedan att någon ska vara beredd att betala när man vill sälja.
Under senare år har det i Finland uppstått flera så kallade venture capital-bolag som främst är inriktade på snabbväxande teknologibolag. Hos dem risknivån hög, eftersom det ofta handlar om att få en teknologi att slå i genom globalt och förhoppningsvis ge bolaget en miljardvärdering. Ofta lyckas bara en bråkdel av investeringarna riktigt bra.
Hos den typ av företag Saari Partners satsar på är riskerna lägre, men också möjligheterna att få bolagets värde att växa skyhögt.
– En disponentbyrå blir aldrig ett miljardföretag, säger Wrede.

ANDRA LÄSER